English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Strateške usmeritve območja Srce Slovenije za naslednje desetletje

24. oktober 2012 - V Naravnem zdravilnem gaju Tunjice je 22. oktobra 2012 potekalo srečanje članov Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije. Navzoči so definirali okvirne strateške usmeritve območja Srca Slovenije v novem programskem obdobju 2014-2020, ki izhajajo iz potencialov in virov območja ter sledijo konceptu »eko civilizacije«, ki nadgrajuje dosedanji koncept trajnostnega razvoja.

Na prihodnjih srečanjih tako Strokovno-upravljavskega sveta kot ostalih deležnikov območja se bodo strateške usmeritve nadgrajevale, kar bo tudi osnova za pripravo novega Območnega razvojnega programa RPSS za prihodnje obdobje.
 

Ob tej priložnosti so člani Strokovno-upravljavskega sveta znamke Srce Slovenije čestitali Rupertu Goiletu, županu Občine Šentrupert, za priznanje za energetsko najbolj učinkovito občino v Sloveniji

Produkcija: Peternet