English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za zmanjševanje vplivov širjenja mest in uporabe osebnih vozil

29. oktober 2012 - Širjenje mest povzroča povečanje motoriziranega prometa in s tem povečano rabo energije. Z namenom zmanjševanja širjenja vplivov razširjanja mest in uporabe osebnih vozil se je Center za razvoj Litija vključil v projekt »POLY-SUMP«, ki želi razviti nov pristop k planiranju policentrične mobilnosti. Za pilotno območje smo izbrali osem mest znotraj Srca Slovenije: Komenda, Kamnik, Lukovica, Moravče, Domžale, Mengeš, Trzin in Dol pri Ljubljani. V nemškem mestu Freiburg so se 23. in 24. oktobra 2012 sestali partnerji projekta iz različnih evropskih držav.

S projektom želimo »pogledati« čez meja posameznih občin, saj je v funkcijsko povezanih območjih mobilnost stvar integriranega pristopa. Ključno je, da se v regijah urbani mobilnostni načrti ne izdelajo ločeno za posamezno mesto, ampak skupno za celotno območje z vključitvijo planerjev, odločevalcev in relevantnih deležnikov.

V sklopu projekta bo naslednje leto marca v Anconi (Italija) potekala delavnica »Future search workshop«, kjer se bodo primerjale trenutne razmere na področju mobilnosti v različnih državah. V okviru delavnice bodo sodelujoči partnerji pripravili tudi skupno vizijo razvoja policentrične mobilnosti in pristopa v planiranju. Poleg partnerjev se bodo delavnice lahko udeležili tudi lokalni deležniki, ki bodo tako dobili praktična znanja s področja mobilnosti in skupnega pristopa k reševanju določenih skupnih problemov.

Na pilotnih območjih, tudi v Srcu Slovenije, bodo kasneje organizirane tudi lokalne delavnice, na katerih bodo lokalni deležniki in odločevalci skupaj iskali potrebne skupne ukrepe za načrtovanje integrirane policentrične mobilnosti in pripravili skupen akcijski načrt.
 

Na srečanju partnerjev v Namčiji je sodeloval tudi predstavnik Centra za razvoj Litija, Gašper Kleč

Produkcija: Peternet