English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Etnolog dr. Naško Križnar o potencialih območja Srce Slovenije

31. oktober 2012 - V Srcu Slovenije smo 29. oktobra 2012 gostili partnerje iz LTO Bovec in njihovega zunanjega strokovnjaka, etnologa dr. Naška Križnarja. Obiskali so nekatere nosilce nesnovne kulturne dediščine v občinah Dol pri Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

Sprva so spoznali vsestransko dejavnost Tončke Jemec, ki živi v vasi Petelinje v občini Dol pri Ljubljani. Predstavila jim je svojo domačijo in pletarsko domačo obrt.
 

Na obisku pri pletarki Tončki Jemec v Petelinjah

V občini Šmartno pri Litiji, v vasi Gradiške Laze, smo se ustavili pri zeliščarki Pavli Rozina, ki je predstavila svoje delo in načine povezovanja s širšim območjem. Pripravila je tudi degustacijo zeliščnih namazov in zeliščnih čajev. Na Dolah pri Litiji, ki so v slovenskem okolju prepoznavne zlasti po oglarstvu, so si udeleženci ogledali oglarsko kopo ter se seznanili s podjetniško dejavnostjo Oglarske domačije Brinovec, ki jo vodi Mirko Brinovec. Ogled posameznih primerov »žive« dediščine Srca Slovenije smo zaključili s kosilom s pristnimi domačimi jedmi v Gostilni pri Rozi v Jelši pri Šmartnem pri Litiji. Pridružila sta se nam gosta iz Folklorne skupine Javorje, ki sta predstavila vsestransko dejavnost njihovega društva ter uprizorila zelo svojevrstno staro ljudsko lutkovno igro Mejaši, ki so jo navadno igrali na porokah, in se je ohranila vse do današnjih dni. Nad omenjeno igro so bili vsi zbrani najbolj navdušeni.

 

Dr. Naško Križnar je bil še posebej navdušen nad uprizoritvijo lutkovne igre Mejaši

Ogled območja je potekal v sklopu projekta Cultural Capital Counts, ki je podprt v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Podoben obisk v Bovec smo opravili z etnologom, prof. dr. Vitom Hazlerjem tudi s strani Centra za razvoj Litija konec lanskega septembra.

Produkcija: Peternet