English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Turistični ponudniki zadovoljni z rezultati sodelovanja s Srcem Slovenije

15. november 2012 - V novembru je Center za razvoj Litija organiziral dve srečanji za turistične ponudnike iz Srca Slovenije. Velika udeležba, zadovoljstvo nad realiziranimi projekti in velik interes za sodelovanje v prihodnje dokazujejo, da gre razvoj na področju turizma v Srcu Slovenije v pravo smer.

Prva delavnica s ponudniki je potekala 5. novembra na Ekološki kmetiji Pr'Lavrič, druga pa 14. novembra na Mengeški koči. V okviru znamke Srce Slovenije se izvajajo številne aktivnosti, ki prispevajo k skupni promociji, tako celotnega območja kot posameznih ponudnikov. Od sodelovanja na sejmih, lokalnih tržnicah in prireditvah, vključevanja v karavaning in kolesarski turizem, do predstavitev na spletnih portalih in publikacijah. Vse to je na voljo ponudnikom – predstavnikom hotelov, hostlov, izletniških in turističnih kmetij, gostiln, kmetij z domačo ponudbo, kampov, oglarskih domačij in ponudnikom aktivnega turizma, ki so zainteresirani za uporabo znamke Srce Slovenije.


Srečanja na Vačah in na Mengeški koči se je udeležilo preko 25 turističnih ponudnikov iz celotnega območja

Ponudniki so izmenjali mnenja o novih turističnih produktih na območju ter o predstavitvi lokalne turistične ponudbe na spletu – od novega turističnega portala za območje Srce Slovenije (www.srce-slovenije.si/turizem), do vključevanja na uradni slovenski turistični portal slovenia.info, prisotnosti na socialnih omrežjih in dobrih praksah na področju IKT v različnih evropskih državah. Zainteresirani ponudniki se bodo lahko januarja udeležili izobraževanj, na katerih bodo pridobili nova znanja s področja aktivnega turizma.
 
Prisotne je na Mengeški koči podravil podžupan Občine Mengeš, Jože Vahtar, ki je poudaril pomen stika med turističnimi ponudniki in občinami


Produkcija: Peternet