English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nova znanja podjetniških svetovalcev Centra za razvoj Litija

12. november 2012 - Center za razvoj Litija v okviru VEM točke Litija svetuje potencialnim podjetnikom o začetkih poslovne poti ter izvaja postopke registracij samostojnih podjetnikov in ustanovitve podjetij. S sodelovanjem v evropskem projektu Young SMEs bo RCL s prenosom znanja iz tujine obogatil storitve tudi za podjetja po tretjem letu poslovanja, ki so ključna za vzdrževanje rasti.

Podjetniški svetovalec RCL se je od 6. do 8. novembra 2012  na Malti udeležil tematskega seminarja z namenom pridobitve novih znanj. Predstavljene so bile storitve javne agencije Malta Enterprise in pet dobrih praks partnerjev iz drugih evropskih držav, vključenih v projekt Young SMEs. Tako kot smo v Sloveniji že leta 2005 uvedli VEM točke za registracijo podjetij, je tudi Malta leta 2011 ustanovila tako imenovano »one-stop-shop« pisarno z nazivom Business First, ki pod eno streho opravlja postopke za ustanovitev novih podjetij.
 

Na strokovnem tematskem seminarju je bilo predstavljenih pet dobrih praks partnerjev iz različnih evropskih držav

Glavni poudarek dobrih praks podpornega okolja podjetjem med tretjim in petim letom starosti iz različnih evropskih držav je, da so za sofinanciranje različnih usposabljanj ter finančnega in pravnega svetovanja s strani specializiranih strokovnjakov s posameznega področja izbrana le podjetja, ki imajo potencial za visoko rast in so izvozno naravnana. Ugotovitev je, da je finančno bolje sofinancirati eno uspešno podjetje, ki ima potencial rasti in zaposlovanja kot pa več malih, saj se s tem zagotavlja stabilno gospodarstvo v regiji in ne životarjenja podjetij. Za razvoj podjetja je bistveno vlaganje v znanje managementa in tudi zaposlenih v podjetju.
 

Partnerji iz različnih evropskih držav, ki sodelujejo pri projektu Young SMEs


Produkcija: Peternet