English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Teden tradicionalnega slovenskega zajtrka v Srcu Slovenije

20. november 2012 - Tretji petek v novembru je dan tradicionalnega slovenskega zajtrka, namen katerega je predstavitev pomena zdravih prehranjevalnih navad in lokalno pridelanih živil. Center za razvoj Litija je na petih šolah in vrtcih v okviru Konzorcija šol območja Srce Slovenije predstavil primer dobre prakse, zadruge Jarina, ki uspešno širi mrežo pridelovalcev zelenjave in sadja za oskrbovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju.

Prikaz tradicionalnih postopkov pri pripravi hrane, kot je peka kruha, čebelarjenje, pridelava sadja in zelenjave, skupaj s predstavitvijo delovanja mreže za lokalno samooskrbo s hrano na območju Srce Slovenije je sredi novembra potekalo na OŠ Šmartno pri Litiji, OŠ Šentrupert, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Stranje in v vrtcu Ivančna Gorica. Učenci so se strinjali, da je za zdravje izrednega pomena sveža zelenjava in sadje, ki jo lahko kupimo tudi na lokalnih tržnicah ali na kmetijah. Na osnovni šoli Šmartno v Tuhinju smo v okviru roditeljskega sestanka izvedli predavanji za starše, tako na temo lokalne samooskrbe kot tudi o pomenu in vlogi inovativnosti pri razvoju podjetniške miselnosti med mladimi.
 

Osnovna šola Šmartno v Tuhinju


Osnovna šola Stranje


Osnovna šola Šentrupert


Vrtec Ivančna Gorica - enota Pikapolonica

Produkcija: Peternet