English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Orjemo ledino na področju lokalno pridelane hrane

21. november 2012 - V Srcu Slovenije že več let spodbujamo pridelavo lokalne hrane in kmetom omogočamo trženje njihovih pridelkov in izdelkov. Priložnosti na tem področju so na posvetu v Kamniku predstavili strokovnjaki s področja kmetijstva in predstavniki organizacij, ki se v praksi ukvarjajo z lokalno pridelano hrano.

Vse več ljudi se zaveda pomena uživanja sezonske hrane, ki je pridelana v lokalnem okolju in od njive do krožnika potuje najkrajši možni čas. Center za razvoj Litija skupaj z zadrugo Jarina spodbuja pridelavo in porabo lokalne hrane na območju Srce Slovenije. Vzpostavili smo mrežo za lokalno samooskrbo s hrano, v katero je vključenih že preko 60 šol, vrtcev in domov za ostarele, ki se oskrbujejo s hrano lokalnih kmetov. Zavzemamo se za to, da kmetje ponovno pridobijo na svojem pomenu, prav tako pa pomagamo tudi pri vzpostavljanju lokalnih tržnic kot novih tržnih poti za lokalne pridelke.


Ana Ahčin (Gospodarsko-interesno združenje Mesne industrije Slovenije), Tatjana Gombač (OŠ Gradec), Marija Erjavec (Kmetija Erjavec), Aleksandra Gradišek (Centrer za razvoj Litija) in Miha Naglič

O izzivih in priložnostih, ki jih ponuja podjetništvo v sektorju predelave hrane v lokalnem okolju, je na posvetu, ki ga je 20. novembra 2012 v Kamniku organiziral Center za razvoj Litija, spregovorila tudi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, dr. Martina Bavec. Poudarila je, da »lokalna samooskrba ponuja veliko priložnost, ne le za dostop do sveže hrane, ampak predvsem za povečanje zaslužka za kmete, nove zaposlitve in nove podjetniške priložnosti«. Na posvetu sta sodelovala tudi predstavnika Biotehniške fakultete ter predstavnica Gospodarsko-interesnega združenja Mesne industrije Slovenije, ki promovira kranjsko klobaso.


Lokalni pridelki iz Srca Slovenije

Svoj pogled na oskrbovanje javnih institucij z lokalno pridelano hrano so podale tudi Marija Erjavec iz Kmetije Erjavec ter ravnateljici Osnovne šole Gradec iz Litije in Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Poudarili sta, da lahko šolstvo pomembno prispeva k boljši osveščenosti otrok in njihovih staršev o pomenu uživanja zdrave domače hrane. Lokalno oskrbo s hrano podpirajo tudi župani Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS), ki so v lanskem letu podprli skupen program lokalne samooskrbe. Franci Rokavec, župan Občine Litija in predsednik RPSS pravi, da se morajo ukrepi razvoja podeželja in regionalnih politik nujno povezovati.


Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija in župan Občine Kamnik, Marjan Šarec


Posveta na temo lokalno pridelane hrane se je v prostorih nad Kavarno Veronika v Kamniku udeležilo skoraj 100 ljudi


Produkcija: Peternet