English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt na področju odgovornega inoviranja

22. november 2012 - Gonilo gospodarske rasti so znanje in inovacije, zato Evropska Unija tem področjem namenja vedno več spodbud. Odgovorno inoviranje vključuje principe trajnosti, socialne odgovornosti in boljše kakovosti življenja. Center za razvoj Litija se je pred kratkim vključil v projekt »FaRinn«, ki poskuša oblikovati model za spodbujanje odgovornega inoviranja v državah Jugovzhodne Evrope.

Projekt je bil odobren na programu Jugovzhodna Evropa (South East Europe), pri njem pa Center za razvoj Litija sodeluje kot edini slovenski partner. Aktivnosti so se pričele izvajati v začetku letošnjega oktobra, trajale pa bodo dve leti. Ostali sodelujoči partnerji prihajajo iz Italije, Grčije, Madžarske, Romunije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore.

Prvo delovno srečanje partnerjev novega projekta je potekalo med 19. in 21. novembrom 2012 v Sarajevu. Partnerske organizacije imajo različne izkušnje na področju inovativnosti. Center za razvoj Litija je predstavil pretekle izkušnje na področju razvoja modela »inovativne lokalne skupnosti«. Omenjeni koncept se je sprva pričel razvijati v Litiji s projektom »Litija, mesto inovativnosti«, nato pa je z leti preraščal v obsegu in se manifestiral v znamki Srce Slovenije. Center za razvoj Litija pri novem projektu FaRinn vodi področje komuniciranja za celotno partnerstvo.
 

Center za razvoj Litija je na srečanju predstavil pretekle izkušnje na področju razvoja modela inovativne lokalne skupnosti


Pri projektu FaRinn bodo sodelovali partnerji iz Italije, Grčije, Madžarske, Romunije, Bosne in Hercegovine in Črne Gore

Produkcija: Peternet