English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Z ustvarjalci in ljubitelji žive dediščine v Trzinu

23. november 2012 – Center za razvoj Litija je izvedel v četrtek, 22. novembra, v Trzinu srečanje za ustvarjalce in ljubitelje nesnovne kulturne dediščine. V okviru Turističnega društva Kanja, ki je bil soorganizator dogodka, so našli priložnost za svoje druženje številni rokodelci iz domače in sosednjih občin, zato ni nenavadno, da je zbrane tematika zelo pritegnila.

Poleg župana Občine Trzin, gospoda Antona Peršaka, so se dogodka udeležili tudi predstavnica Osnovne šole Trzin, člani Turističnega društva Trzin, člani sosednjih društev in nekateri posamezniki, ki se ukvarjajo z dejavnostjo domačih obrti. Vse omenjene organizacije sodelujejo tesno skupaj pri prireditvah in drugih projektih, ki pogosto vključujejo nesnovno kulturno dediščino. V občini Trzin namenjajo namreč temu področju na splošno veliko pozornosti.

Mija Bokal s Centra za razvoj Litija je predstavila zbranim projekt Cultural Capital Counts in različne možnosti vključevanja v projekt, spregovorili smo tudi o pomenu prenašanja tradicionalnih znanj na mlajše generacije, o povezovanju, predstavitvah na različnih dogodkih pa tudi o razvoju različnih oblik komercialnih dejavnosti. Pri tem so bile izpostavljene tudi nekatere nevarnosti, s katerimi se soočamo pri interpretaciji nesnovne kulturne dediščine. V razpravi so bile dane konkretne pobude za nadaljnje delo društva in posameznikov na tem področju.

Srečanje je bilo izvedeno v okviru projekta Cultural Capital Counts, ki se ukvarja z nesnovno kulturno dediščino. Podprt je v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
 

Udeleženci delavnice v Trzinu so izkazali za področje nesnovne kulturne dediščine veliko zanimanje

Produkcija: Peternet