English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Druženje za ljubitelje žive dediščine v Šentrupertu, Ivančni Gorici in Kamniku

3. december 2012 - Center za razvoj Litija pripravlja v začetku decembra tri srečanja na temo nesnovne kulturne dediščine. S svojimi aktivnostmi želimo zajeti čim večji krog ljudi, ki jih ta tematika zanima, zato smo pripravili srečanja na treh različnih lokacijah. Prvo srečanje bo potekalo v četrtek, 6. decembra, ob 15.30 v sejni sobi občine Šentrupert in isti dan ob 18.00 še v občini Ivančna Gorica na Turistični kmetiji Grofija na Viru pri Stični, v sredo, 12. decembra, pa bomo ob 18.00 še v Kamniku.

Na srečanja vabimo vse tiste, ki delujejo v različnih društvih na področju ohranjanja kulturne dediščine, soustvarjajo etnološke prireditve ali jih zanima tradicionalna lokalna kulinarika, pa tudi mojstre domače obrti in rokodelce, ljudske pevce, folklorne plesalce in druge ustvarjalce na področju nesnovne kulturne dediščine. Seznanili jih bomo z različnimi podjetniškimi, turističnimi in drugimi priložnostmi, ki jih prinaša nesnovna kulturna dediščina. O vključevanju nesnovne kulturne dediščine v podjetništvo, turizem, izobraževanje ipd.

Predhodne prijave na telefonski številki 01-89 62 717 ali po elektronski pošti mija.bokal@razvoj.si.

Delavnice so del projekta Cultural Capital Counts, ki se ukvarja z nesnovno kulturno dediščino. Podprt je v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
 
Projekt Cultural Capital Counts spodbuja mlade, da bi na podlagi tradicionalnih znanj razvili svojo podjetniško pot

Produkcija: Peternet