English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nesnovna dediščina iz Srca Slovenije med prvimi vpisana v slovenski register

30. november 2012 - S pomočjo Centra za razvoj Litija je bilo oglarjenje pred kratkim vpisano v slovenski Register žive kulturne dediščine. Poleg oglarjenja bo v naslednjih mesecih, ob bok pustnim obhodom kurentov, izdelovanju belokranjskih pisanic in Škofjeloškemu pasijonu, v Register vpisano tudi izdelovanje trničev, slamnikarstvo in lončarstvo.

K vpisu v omenjeni Register žive kulturne dediščine spodbujamo tudi druge nosilce nesnovne kulturne dediščine, saj gre za izjemno priložnost za promocijo njihove dejavnosti. Mag. Adela Pukl, predstavnica Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine, ki s strokovno delovno skupino pripravlja predloge, ob tem dodaja, da jo »veseli, da v Srcu Slovenije skrbite za ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in čestitam vsem nosilcem, ki so vpisani v Register ter upam, da bomo prejeli še vrsto tako kakovostno pripravljenih prijav, kot smo jih do sedaj.«
 
Oglarjenje na Dolah pri Litiji je bilo pred kratkim vpisano v slovenski Register žive kulturne dediščine

V oktobru smo v občinah, vključenih v evropski projekt Cultural Capital Counts (Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine), začeli s srečanji za ustvarjalce in ljubitelje nesnovne dediščine. Seznaniti jih želimo s podjetniškimi, turističnimi in drugimi priložnostmi, ki jih prinaša nesnovna kulturna dediščina, o prenosu tradicionalnih znanj na mlajše generacije, ipd. Predvsem pa želimo spodbuditi udeležence, da bi sami izrazili pobude za nadgradnjo svojih znanj. Po uspešno izvedenih delavnicah v Dolu pri Ljubljani in Trzinu, bomo v četrtek, 6. decembra, izvedli še dve takšni srečanji v Šentrupertu in Ivančni Gorici.

Izvajali bomo tudi delavnice na osnovnih šolah na temo vključevanja dediščine v turizem in podjetništvo, dogovarjamo se tudi o možnostih vzpostavitve centra domačih in umetnostnih obrti na območju Srce Slovenije. S tem namenom smo se v novembru udeležili srečanja slovenskih centrov domačih in umetnostnih obrti, ki že uspešno delujejo.
 

Delovno srečanje Centrov domače in umetnostne obrti je potekalo v Škofji Loki

Produkcija: Peternet