English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije navdušuje na sejemskih predstavitvah

30. november 2012 - V jesenskih mesecih smo ponudbo območja Srce Slovenije predstavili na treh odmevnih sejmih: Kamping & Karavaning ter Narava-zdravje v Ljubljani in mednarodni turistični sejem v Kragujevcu v Srbiji.

Na sejmu Kamping & Karavaning je Srce Slovenije sodelovalo kot partner. Na razstavnem prostoru se je predstavilo kar 21 različnih turističnih ponudnikov in pridelovalcev lokalne hrane ter izdelovalcev domače obrti iz območja. Obiskovalci sejma so bili navdušeni nad novimi kolesarskimi potmi in mrežo novih postajališč za avtodome v Srcu Slovenije. V mrežo so vključeni mali podeželski ponudniki, od kmetij, gostiln, športnih centrov in kulturnih znamenitosti, ki oblikujejo prijazno destinacijo za avtodome. Nov turistični produkt Karavaning po Srcu Slovenije smo sredi septembra na tiskovni konferenci v Ljubljani predstavili tudi slovenskim novinarjem. Po območju je od 12. do 14. oktobra potekala promocijska karavana avtodomov, ki je med drugim vodila mimo Dežele kozolcev v Šentrupertu, gradu Bogenšperk, Oglarske dežele ter med vinogradi in zidanicami po poteh Od Litije do Čateža. Prva karavaning destinacija v Slovenije – Srce Slovenije je bila 11. oktobra predstavljena tudi v oddaji Na lepše, ki si jo lahko ogledate na tej povezavi.
 

Kamping & Karavaning, Ljubljana, september 2012

Na podlagi pobude s strani Term Snovik in dobrega odziva obiskovalcev na novo turistično ponudbo Srca Slovenije, smo se odločili za sodelovanje tudi na sejmu Narava-zdravje, ki je sredi oktobra potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Glede na to, da skupaj z občinami razvijamo program lokalne samooskrbe, smo izkoristili priložnost za predstavitev mini tržnice Srca Slovenije, na kateri so se predstavili ponudniki z območja z zdravimi lokalnimi pridelki, ki so bili zelo zadovoljni tudi s prodajo svojih pridelkov in izdelkov.
 

Sejem Narava-zdravje, Ljubljana, oktober 2012

V sodelovanju z Veliko planino in Termami Snovik se je Srce Slovenije med 22. in 24. novembrom predstavilo tudi na mednarodnem turističnem sejmu »Sajam Seoskog turizma« v mestu Kragujevac v Srbiji. Mestna turistična organizacija Kragujevac je Center za razvoj Litija na sejem povabila kot edinega predstavnika turizma iz Slovenije. Na sejmu so se, poleg Slovenije, predstavljale še Bosna in Hercegovina, Črna Gora ter Bolgarija. Z izvirno predstavitvijo so blesteli prav Slovenci. Poskrbeli smo za animacijski program in s prepoznavnimi liki - pastirjem z Velike planine ter maketo krave, spodbudili veliko zanimanja obiskovalcev. V času sejma je bilo s strani lokalnih in nacionalnih srbskih medijev opravljenih več prispevkov o območju Srce Slovenije. Potekali so tudi dogovori v zvezi s sodelovanjem v prihodnosti, med drugim s Turistično fakulteto Kragujevac.
 

Mednarodni turistični sejem v Srbiji, Kragujevac, november 2012

Produkcija: Peternet