English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Druženje z ustvarjalci in ljubitelji dediščine v Šentrupertu, Ivančni Gorici in Kamniku

13. december 2012 - Nesnovna dediščina, to je tradicionalna glasba, folklorni plesi, ljudske igre, različne šege in navade, lokalna kulinarika pa tudi rokodelstvo, je prijetna priložnost za druženje in ljubiteljsko ustvarjanje. Na Centru za razvoj Litija spodbujamo nosilce tradicionalnih znanj, da bi prepoznali v tem tudi priložnost za svojo podjetniško pot. S tem namenom smo organizirali v decembru tri srečanja z ustvarjalci in ljubitelji nesnovne dediščine, v Šentrupertu, na Viru pri Stični in v Kamniku.

S to tematiko se namreč ukvarja mednarodni projekt Cultural Capital Counts (slov.: Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine), pri katerem sodelujeta tudi Občina Šentrupert in Občina Ivančna Gorica. Udeležence srečanj smo seznanili s tem, kaj sploh je nesnovna dediščina ter s podjetniškimi, turističnimi in drugimi priložnostmi, ki jih prinaša nesnovna kulturna dediščina, o pomenu prenosa tradicionalnih znanj na mlajše generacije in podobnem. Skupaj smo izmenjali predloge za nadaljnji razvoj na tem področju, nekateri so izrazili tudi konkretne pobude za razvoj svoje dejavnosti.

V Šentrupertu je potekalo srečanje 6. decembra 2012. Udeleženci so podali konkretno pobudo, da bi v muzeju na prostem s kozolci, ki bo uradno odprt junija 2013, organizirali center za učenje tesarstva in drugimi z lesom povezanimi tradicionalnimi obrtnimi znanji, ki so za občino značilna.

V Ivančni Gorici, kjer smo se dobili isti dan, so se srečanja udeležili posamezni rokodelci in ljubiteljski ustvarjalci v zelo lepem številu. S svojo udeležbo so pokazali na veliko zanimanje za to področje. Tatjana Lampret, pomembna soustvarjalka kulturnega življenja v občini Ivančna Gorica, ki se je srečanja udeležila z velikem zanimanjem, meni, da »so vsakršna takšna druženja zelo dobrodošla, saj imamo v Ivančni Gorici veliko idej, ki jih znamo tudi odlično izpeljati, premalo pa smo po tem tudi navzven prepoznavni. Zato je dobro, da se med seboj povezujemo in izmenjujemo svoja znanja«.

V Kamniku je potekalo srečanje 12. decembra 2012. Udeležila se ga je manjša skupina ljudi, vendar je prišel prav vsak do izraza. Vsi zbrani so se predstavili in predstavili svoj pogled na nesnovno kulutrno dediščino. Iz njihovega pripovedovanja je bilo čutiti, da ohranjajo prav vsi dediščino z veliko ljubeznijo. Tatjana Hlačer, lončarka, je poudarila, kako važno je, da so se srečali in se med seboj spoznali, saj deluje vsak na svojem področju, hkrati pa si lahko med seboj veliko pomagajo.

Srečanja so bila izvedena v sklopu projekta Cultural Capital Counts, ki je podprt je v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Srečanja v Ivančni Gorici se je udeležil rokodelec Franc Perko iz Ambrusa, ki izdeluje leskove košare 

Produkcija: Peternet