English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Inovativne rešitve v javnem prometu

7. december 2012 - Predstavnik Centra za razvoj Litija se je v okviru evropskega projekta RITS-NET udeležil delavnice na temo prometne ureditve v Evropi, ki je med 5. in 6. decembrom potekala v mestu Pleven v Bolgariji. Cilj projekta je izboljšanje regionalnih transportnih politik s pomočjo novih znanj in zavedanj vseh potencialov, ki jih imajo inteligentni transportni sistemi.

Na delavnici so sodelovali bolgarski in tuji strokovnjaki s tega področja. Julija Dueh z Austriatecha je predstavila stanje na področju prometne varnosti v Evropski Uniji in evropski akcijski načrt s področja ITS-ja. Število nesreč se na evropskih cestah vztrajno zmanjšuje tudi po zaslugi uporabe najrazličnejših inteligentnih transportnih sistemov za nadzor in spremljanje prometa. Samson Tsegay iz Swarca je predstavil najnovejša dognanja na področju upravljanja prometa in zagotavljanja storitev s področja mobilnosti. Strokovnjaki iz podjetja Kapsh pa so nas seznanili z najnovejšimi inovativnimi rešitvami in inteligentnimi transportnimi sistemi na področju varnosti v prometu. Svoje izkušnje so predstavili tudi partnerji projekta RITS-NET iz svojih regij oziroma držav, med njimi tudi Center za razvoj Litija.
 

Delovni sestanek partnerjev projekta RITS-NET v Bolgariji

Produkcija: Peternet