English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Center za razvoj Litija je družini prijazno podjetje

31. januar 2013 - Center za razvoj Litija je decembra s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ekvilib Inštituta prejel certifikat Družini prijazno podjetje. Gre za princip organizacijskega upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

Letos se je v projekt Družini prijazno podjetje na novo vključilo 36 slovenskih podjetij in organizacij. Poleg Centra za razvoj Litija so osnovni certifikat med drugim prejela tudi podjetja Adria Mobil, Aerodrom Ljubljana, Butan plin, Hoteli Bernardin, Hypo Alpe Adria Banka, Kobilarna Lipica, RTV Slovenija, Skupina Panvita in Zavarovalnica Triglav. Na slavnostni podelitvi v Mestnem muzeju v Ljubljani je certifikat prevzela direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek.

Na Centru za razvoj Litija smo skupaj sprejeli 13 različnih ukrepov, od katerih so najpomembnejši:
  • Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
  • Otroški časovni bonus - starši dobijo dodaten prost delovni dan za prvi šolski dan otroka v prvih treh razredih osnovne šole + v tednu, ko se otroka uvaja v vrtec, se zaposlenemu omogoči fleksibilni delavnik z zmanjšano časovno prisotnostjo v celotnem obsegu 8 ur.
  • Službene poti - V kolikor službena pot traja neprekinjeno štiri ali več dni, se zaposlenemu prizna 1 (en) delovni dan plačane odsotnosti z dela v breme delodajalca.
  • Možnost izrednega dela doma
  • Kulturni in družabni dogodki za otroke zaposlenih - Podjetje najmanj 1x letno organizira ogled kulturne prireditve ali izvedbo delavnice za otroke zaposlenih. V primeru nakupa vstopnic za ogled kulturne prireditve podjetje plača vstopnico za otroka in 1 spremljevalca.
Namen pridobitve certifikata in izvajanja ukrepov iz tega naslova je zmanjšanje fluktuacije zaposlenih, bolniških odsotnosti, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, motivacije in pripadnosti zaposlenih. Nenazadnje tudi zato, ker se je v zadnjem dnevu januarja ekipa Centra za razvoj Litija »okrepila« z enojajčnimi četverčki :)
 

Ana Savšek in Aleksandra Gradišek iz Centra za razvoj Litija na podelitvi certifikatov (foto Stane Sršen)


Slavnostna podelitev certifikatov je potekala v Mestnem muzeju v Ljubljani (foto Janez Platiše)


Prejemniki osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje, med njimi tudi Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija (foto Janez Platiše)

Produkcija: Peternet