English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Konzorcij vrtcev in šol območja Srce Slovenije aktivno v novo šolsko leto

10. september 2013 - Na letnem srečanju predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov iz območja Srca Slovenije smo v začetku septembra razpravljali o možnostih obogatitve vrtčevskih in osnovnošolskih in srednješolskih programov, ki jih ponujamo v okviru Konzorcija vrtcev in šol območja Srce Slovenije.

Vsebine se nanašajo primarno na področja lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma, sekundarno pa tudi na druge, za lokalno okolje pomembne vsebine, ki dvigujejo kakovost življenja na območju. Predstavitvi že izvedenega dela in doseženih rezultatov v šolskem letu 2012/13 je sledila tudi predstavitev novih, dodatnih vsebin, ki jih v sodelovanju z različnimi deležniki/partnerji izvajamo v lokalnem okolju. Na srečanju so bili prisotni predstavniki štirih osnovnih šol, dveh srednjih šol in dveh vrtcev.


Na letnem srečanju predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov iz območja Srca Slovenije smo v začetku septembra razpravljali o možnostih obogatitve vrtčevskih in osnovnošolskih in srednješolskih programov

Produkcija: Peternet