English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Veliko zanimanja za toplotne črpalke v Energetski pisarni Srca Slovenije

9. oktober 2013 - Predavanje energetskega svetovalca Simona Brleka v Energetski pisarni Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani je 8. oktobra 2013 pritegnilo številne ljudi, ki jih zanimajo toplotne črpalke. Te postajajo vedno bolj zanimive za vgradnjo zaradi številnih prednosti, ki jih imajo, predvsem pa posledično zaradi nižjih stroškov ogrevanja. Na trgu deluje precej ponudnikov, obiskovalcem pa se je predstavila največja slovenska energetska družba Petrol d. d. Obiskovalce so zanimala vprašanja v povezavi s stroški zamenjave vira ogrevanja in vgradnje toplotne črpalke ter kasnejšimi obratovalnimi stroški. Pri tem so zelo pomembni tudi mikro pogoji, ki so različni pri posameznih stavbah. Od tega je odviseno tudi kakšen tip ogrevanja je sploh primeren za posamezen stanovanjski objekt.

Toplotne črpalke postajajo vedno bolj zanimive za vgradnjo zaradi številnih prednosti, ki jih imajo

Naslednje predavanje z naslovom »Pomen detajlov pri energetsko varčni gradnji« bo potekalo v torek, 5. novembra 2013, ob 16. uri v prostorih Energetske pisarne Srca Slovenije v Dolu pri Ljubljani (prostori JUB Design Studia). Vsak torek med 15. in 18. uro je vsem prebivalcem občin Srca Slovenije v Energetski pisarni na voljo izkušen svetovalec z nasveti o načinih gradenj in prenovi objektov, obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije.

Predavanje energetskega svetovalca je pritegnilo številne ljudi, ki jih zanimajo toplotne črpalke

 

Produkcija: Peternet