English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Spodbujanje inovativnosti in podjetništva v Srcu Slovenije

26. september 2016 - Promocija dinamičnih oblik podpornega okolja za podjetništvo je v središču pozornosti novega evropskega projekta TRINNO, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni center Srca Slovenije. Oblikovana je bila skupina deležnikov, ki bo sodelovala pri oblikovanju konkretnih predlogov za krepitev podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji.

Skupina deležnikov se je prvikrat srečala konec septembra v Litiji, prisotni pa so bili predstavniki Javne agencije SPIRIT, podjetniškega centra KIKštarter Kamnik, Obrtne zbornice Domžale, Fakultete za turizem Turistica in Občine Litija. Delavnica je bila usmerjena v analizo in vrednotenje trenutnega inovacijskega ekosistema v Sloveniji in prepoznavanje priložnosti, ki jih posamezni deležniki lahko medsebojno povežejo in nadgradijo s ciljem, da bodo učinki posameznih politik, projektov in aktivnosti sinergijsko prispevali h krepitvi inovacijskega potenciala in njegove implementacije.

Glavni zaključki srečanja so bili, da je podjetništvo potrebno že od vrtca dalje uvajati kot vrednoto in kot opcijo za zaposlitev ter sistematično razvijati vez med izobraževalnimi institucijami, podjetji in lokalnim okoljem. Potrebno je tudi več sodelovanja med mladimi in zrelimi, uspešnimi podjetji. Ključen je tudi sistematičen pristop k povezovanju obstoječih iniciativ in mrež ter za to, da se na enem mestu dostopa do informacij o priložnostih v lokalnem / regionalnem okolju. Glede vloge javnega sektorja so se prisotni strinjali, da je potrebno oblikovanje vizije skupnosti v smeri vključevanja in razvoja podjetništva.

Razvoj v lokalnem okolju prinaša tudi spoznavanje mednarodnih dobrih praks s področja podpore podjetništva v različnih okoljih po Evropi. Skupaj s predstavnikoma podjetniškega centra KIKštarter iz Kamnika in podjetniškega pospeševalnika Katapult iz Trbovelj se je Razvojni center Srca Slovenije sredi oktobra udeležil mednarodnega dogodka v Galwayu na Irskem, kjer so predstavili njihov sistem podpornega okolja za podjetništvo in dobre prakse startup ekosistema. Gre za najhitreje rastoče mesto na Irskem, ki se ga je prijel vzdevek »Silicijeva dolina Irske«. Udeleženci so obiskali coworking prostor PorterShed, Univerzo Galway in Tehnološki center Galway. V okviru dogodka so se predstavili tudi startup ekosistemi regij Katalonija (Španija) in Malopolska (Poljska).

»Super mi je bilo videti primere dobrih praks v tujini in dobiti kontakte od ljudi ki so že delali podobne stvari kot jih bomo mi v Katapultu. Takšni obiski so koristni, ker vidiš kaj so stvari ki bi jih lahko prenesli v Slovenijo in kaj deluje oziroma ne deluje.« 
Jernej Pangeršič, podjetniški pospeševalnik Katapult, Trbovlje

»Kot predstavnik KIKštarterja sem bil del obiska v Galwayu, kjer smo lahko v živo videli, da se tudi v Evropi da narediti izredno kreativno okolje za startup podjetje. Sem izredno vesel, da sem bil slovenske delegacije v okviru Srca Slovenije, saj KIKštarterju daje nove ideje in zalet za izgradnjo in pomoč pri izgradnji kvalitetnega startup ekookolja v regiji.«

Matjaž Jug, KIKštarter, coworking podjetniški center Kamnik


Več informacij:
Pri projektu TRINNO, ki se izvaja na programu Interreg Europe, sodeluje sedem partnerjev iz Italije, Madžarske, Irske, Španije in Slovenije.
Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno
Facebook stran: www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: twitter.com/TRINNO_project


Skupinska fotografija udeležencev na izobraževalni delavnici na Irskem
Matjaž Jug (KIKštarter, Kamnik) in Jernej Pangeršič (Katapult, Trbovlje)


Produkcija: Peternet