English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Četrto javno razpravo o CPS je popestrila razstava

13. januar 2017 -  Četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Litija, ki je potekala 11. januarja 2017 v veliki sejni sobi Občine Litija, se je pričela z odprtjemposebne razstave. Učenci Osnovne šole Litija in Osnovne šole Gradec ter Vrtca Litija so na ustvarjalen način pokazali, kako razmišljajo o mobilnosti v prihodnosti, ko bodo odrasli. Najmlajši so z različnimi likovnimi tehnikami predstavili svoje zamisli o tem, kako bomo v prihodnje potovali in kdo ima pomembno vlogo v prometu. Izdelovalci CPS so razstavili tudi plakate, ki ponazarjajo namen CPS in vizijo mobilnosti v Občini Litija, kot je bila oblikovana na predhodnih srečanjih z občani in ključnimi deležniki. Razstava bo v avli Občine Litija na ogled še do začetka februarja.

Srečanje se je nadaljevalo z javno razpravo, v kateri so izdelovalci CPS (predstavniki podjetja LOCUS in Prometnotehniškega inštituta) najprej predstavili izdelano vizijo mobilnosti in strateške cilje ter konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Udeleženci so bili povabljeni, da dodajo še svoje predloge ukrepov in da izmed njih izberejo tiste, za katere smatrajo, da so najpomembnejši. Podrobneje so tako predlogi dopolnitev ukrepov kot tudi njihovo rangiranje predstavljeni v Poročilu s 4. javne razprave, ki je objavljeno tudi na spletni strani CPS Občine Litija.


Četrta in hkrati zadnja javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije (CPS) za Občino Litija.


Ovrednotenje strateških ciljev in ukrepov.


Likovna razstava učencev OŠ Litija, OŠ Gradec ter Vrtca Litija.Produkcija: Peternet