English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Anketa o Celostni prometni strategiji (CPS) Občine Litija

Občina Litija pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). To je dokument, ki bo podlaga za pridobivanje sredstev za izvedbo posameznih ukrepov s področja trajnostne mobilnosti. Izvajanje ukrepov, ki jih bo določala CPS, bo imelo vpliv na vaše življenje in mobilnost, zato je izjemnega pomena, da sodelujete pri njeni pripravi. 

Prosimo vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj o viziji in ciljih Občine Litija, ki so bili opredeljeni na osnovi štirih javnih razprav in več delavnic z lokalnimi deležniki.

Povezava do spletne ankete: http://88.200.33.40/LimeSurvey/index.php/478983?lang=sl

Za vaše sodelovanje se vnaprej lepo zahvaljujemo!  

Produkcija: Peternet