English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za spodbujanje pešačenja v mestih

10. februar 2016 - 17 partnerjev iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije se je združilo in oblikovalo projekt CityWalk - "Za energetsko odgovorne prostore: vzpostavitev mest za pešačenje v Podonavski regiji". Projekt se izvaja na programu Interreg Podonavje. Partnerstvo vodi Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Srca Slovenije pa izvaja vlogo vodje komunikacije za celotno partnerstvo.

30-mesecev dolg projekt (od decembra 2016 do maja 2019) je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg Podonavje in je sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA). Glavni cilj mednarodnega programa sodelovanja Podonavje je razvoj usklajenih politik in ukrepov na programskem območju, ki temeljijo na obveznostih iz strategije Evropa 2020.

“Bolje povezana in energetsko odgovorna Podonavska regija” je ena od 4 prioritet programa sodelovanja Podonavje. Sodelovanje obravnava skupne izzive kot so okolju prijazni, nizko-ogljični in predvsem varni prometni sistemi, z željo prispevati k trajnostni regionalni in lokalni mobilnosti, modalni integraciji in trajnostnim oblikam prometa.

Z 2,4 milijona evrov podpore za vzpostavitev mest za pešačenje bo projekt CityWalk pomagal mestom v Podonavski regiji, da bodo zmanjšala emisije in hrup ter postala varnejši prostori za življenje, s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti in posebej aktivnih oblik transporta – pešačenje in kolesarjenje. Glavni namen projekta je zato izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje.

Uvodni dogodek projekta CityWalk je potekal 7. in 8. februarja 2017 v madžarskem Szegedu, organiziral ga je partner First Hungarian Responsible Innovation Association. Udeleženci so spoznavali dobre prakse na temo pešačenja (predstavila Petra Szűcs) in ukrepe trajnostne mobilnosti v mestu Szeged (predstavil Dr. Gábor Dávid Kiss). Strokovnjak na področju urbanega razvoja Béla Kézy je pripravil zanimivo in izvirno predstavitev o pešačenju kot inovativnem orodju za razvoj mest. Gostujoči partner je organiziral tudi voden ogled mestnega jedra Szegeda.

Ana Leganel, projektni vodja iz sekretariata transnacionalnega programa Podonavje, je pokazala svoje zanimanje in podporo z udeležbo na uvodnem sestanku CityWalk projekta: »CityWalk je zelo pomemben projekt na področju trajnostne mobilnosti za mednarodni program Podonavje na tem območju. Zaradi dejstva, da je to edini projekt odobren na 1. razpisu, ki obravnava in hkrati spodbuja najbolj trajnosten način mobilnosti – pešačenje – je še toliko bolj pomemben. Hoja je koristna na treh različnih ravneh – za mesta, za skupnost in za posameznike. Hoja nam ponuja veliko več kot je opaziti na prvi pogled: gibamo se, izboljšujemo telesno pripravljenost in izboljšamo razpoloženje, možnost imamo v celoti uživati v okolici, smo v neposrednem stiku z naravo in imamo priložnost za stik z drugimi ljudmi. Hoja je okolju prijazna in socialno vključujoča. Glede na današnjo gostoto prometa in njegove negativne posledice na okolje in splošno počutje ljudi, je projekt CityWalk zelo dobrodošel in bo zagotovo prinesel veliko spremembo ne le na področju prometne varnosti, ampak tudi na področju v ustvarjanju bivanju prijaznih mest. Ker v projektu sodelujoči partnerji predstavljajo male in srednje velike občine, pričakujemo, da se bodo izkušnje in dobre prakse v okviru projekta prenesle tudi v smeri večjih mest, saj lahko tako zagotovimo večji vpliv projekta na širše geografsko območje v korist vseh prebivalcev Podonavja.«

V času trajanja projekta sta načrtovana še dva večja javna dogodka: nacionalni simpozij na Ptuju (v začetku naslednjega leta) in zaključni dogodek v romunski Oradei (v maju 2019). Partnerji bodo ves čas sodelovali z deležniki lokalnih in transnacionalnih interesnih skupin, končni rezultati projekta pa bodo predstavljali vzpostavljeni programi usposabljanja, interaktivne delavnice, vodnik za oblikovanje načrtov pešačenja, lokalni načrti območij za pešce, pilotna testiranja, itd.

Več o projektu:

Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook stran: www.facebook.com/CityWalk.project17 partnerjev iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije se je združilo in oblikovalo projekt CityWalk.


Partnerji so na začetku predstavili svojo vlogo in zastavljene cilje.


Ana Leganel, projektni vodja iz sekretariata transnacionalnega programa Podonavje, in Danilo Čeh, vodilni partner projekta.Produkcija: Peternet