English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Drugo srečanje deležnikov projekta TRINNO v Litiji

9. februar 2017 - Razvojni center Srca Slovenije kot partner sodeluje pri projektu TRINNO. Projekt promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbuja deležnike v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju.

V torek 7. februarja 2017 je bila organizirana druga od šestih delavnic z deležniki iz različnih sfer (univerze, javna sfera, privatna sfera, civilna družba), ki lahko zagotovijo celovit pregled nad področjem podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji. Srečanja so se med drugim udeležili tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, podjetje DATA d.o.o., Katapult Trbovlje, KIKštarter Kamnik, Fakulteta za turistične študije TURISTICA, SID banka ter Obrtna zbornica Domžale.

Razvojni center Srca Slovenije je predstavil »Poslovni ekosistem Galway (Severozahodna Irska)«, saj so si v oktobru 2016, skupaj s Katapultom Trbovlje in Kikštarterjem Kamnik, ogledali to dobro prakso na Irskem. Udeleženci so komentirali kaj bi se lahko preneslo na naše območje, kje so največje težave Slovenije pri vzpostavitvi takšnega sistema ter kaj je ključna vloga posameznih deležnikov. Inovacijski podporni sistem za podjetništvo se lahko razvije tudi izven velemest (primer Galwaya), zahteva pa se sodelovanje javnih lokalnih odločevalcev in privatnih deležnikov. Tudi univerze in druge izobraževalne institucije imajo zelo pomembno vlogo pri spodbujanju podjetništva, saj ponudijo fizični prostor.

V okviru projekta se pripravlja dokument o popolnem »Ekosistemu podpornega okolja za podjetništvo«, ki ga tvorijo vse faze razvoja podjetja: vzpostavitvena faza, zagonska faza (start-up), faza rasti, faza izhoda ter zrela faza. Ključna tema delavnice so bile predlagane storitve vsake izmed faz, zato so udeleženci v skupinah določili katere so zanje najpomembnejše storitve ter kako dobro je posamezna faza pokrita s storitvami v Sloveniji. Vsi so bili mnenja, da je najbolj pokrita zagonska oz. start-up faza, medtem ko ostale faze še ne zagotavljajo popolnega ekosistema.

V okviru projekta se trenutno izvaja tudi anketa o najpomembnejših storitvah v različnih fazah rasti poslovanja podjetij. Pridobiti želimo informacijo kako si predstavljate učinkovit podporni ekosistem za podjetništvo. Vabimo vas k izpolnitvi ankete na povezavi www.1ka.si/a/114685, ki bo odprta do 20. februarja 2017.

Vsi deležniki imajo možnost sooblikovati konkretne predloge za krepitev podpornega okolja za podjetništvo v Sloveniji, se povezati z odločevalci ter mednarodnimi inovacijskimi okolji in si ogledati dobre prakse v Evropi, ki bodo v prihodnosti še predstavljene v okviru projekta TRINNO.

Več o projektu:

Spletna stran projekta: www.interregeurope.eu/trinno
Facebook stran: www.facebook.com/trinnoproject/
Twitter: twitter.com/TRINNO_project
Druga od šestih delavnic z deležniki porojekta TRINNO je potekala v Litiji.


Predlagane stotitve.


Predlagane stotitve.


Produkcija: Peternet