English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


8 evropskih držav na poti do odgovornih raziskav in inovacij

24. februar 2017 - 15 partnerjev iz 8 evropskih držav (Romunija, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Nemčija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina) je tudi uradno pričelo z izvajanjem projekta D-STIR. Poudarek bo na spodbujanju izvajanja odgovornih raziskav in uporabo odgovornih inovacij.

Projekt D-STIR bo v obdobju trajanja (1. januar 2017 – 31. junij 2019) povezoval strokovnjake tehničnih in humanističnih ved za dosego maksimalnega družbenega in poslovnega potenciala v regiji Podonavja. S projektom se bodo v regiji implementirale odgovorne raziskave in inovacije (responsible research and inovation – RRI) ter oblikovala metoda raziskovanja s družbeno in tehnično integracijo (Socio-Technical Integration Research (STIR).


Sodelujoči partnerji projekta na uvodnem srečanju v Košicah na Slovaškem

Uvodni dogodek projekta D-STIR je potekal 22. in 23. februarja v Košicah na Slovaškem, organiziral ga je partner Cassovia Life Science. Partnerji smo se na tem srečanju seznanili s podobnim projektom, ki je pred leti potekal v Ameriki. Ob dodatno predstavljenih rezultatih pilotnega testiranja omenjene metode STIR na Madžarskem, pa spoznali izreden pomen implementacije zastavljenih visokih ciljev za regijo Podonavja. Dogodek odprtega tipa, ki je potekal 23. februarja 2017 je vključeval predstavitev projekta širši javnosti.

Politike in ukrepi, ki se bodo oblikovali tekom projekta bodo v skladu z obveznostmi strategije Evropa 2020, predvsem v smeri pametne, trajnostne in vključujoče gospodarske rasti. Projekt je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg Podonavje in je sofinanciran iz dveh evropskih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Produkcija: Peternet