English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za razvoj strategij zelenega in zdravega turizma

3. marec 2017 - Razvojni center Srca Slovenije je v sodelovanju s 13 partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Romunije, Srbije in Slovaške začel projekt INSiGHTS - Strategije zelenega in zdravega turizma. Partnerstvo vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje Pons Danubii iz slovaškega Komárna. 30-mesecev dolg projekt (januar 2017 - junij 2019) je bil odobren v okviru programa Interreg Podonavje in je z več kot 2,3 milijona evri sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Uvodno srečanje projekta INSiGHTS je potekalo 27. in 28. februarja 2017 v mestu Tata na Madžarskem. Na javni prireditvi je bilo prisotnih več kot 80 udeležencev. Župan mestne občine Tata József Michl, državni sekretar madžarskega ministrstva za pravosodje dr. Pál Völner in predstavnik madžarskega parlamenta János Bencsik so predstavili trajnostni razvoj turizma na severozahodu Madžarske. Nato je besedo prevzel predstavnik programa Interreg Podonavje Gusztáv Csomor, ki je vodilnemu partnerju čestital za uspešen začetek projekta in zbranemu občinstvu predstavil glavne cilje in strukturo novega programa Podonavje. Direktor Pons Danubii, Zoltán Bara, je predstavil projekt INSiGHTS in njegove glavne značilnosti, za konec pa je prof. Ulrike Pröbstl-Haider iz dunajske Univerze BOKU pojasnila trenutne trende v zelenem turizmu.

Okoljsko in kulturno odgovorna Podonavska regija je ena od štirih prednostnih osi mednarodnega programa Interreg Podonavje. Projekt INSiGHTS išče rešitve za razvoj turističnih strategij v regijah, ki na splošno niso turistično privlačne. Sodelujoče regije imajo izjemne naravne in kulturne vire ter hkrati velik potencial v razvojnem trendu usmerjenem v počasni, zeleni in zdravi turizem.

Napredek projekta lahko spremljate na: www.interreg-danube.eu/insightsPartnerji prijekta INSiGHTS na prvem sestanku.


Javnega dogodka se je udeležilo več kot 80 udeležencev.


Predstavnik programa Interreg Podonavje Gusztáv Csomor je vodilnemu partnerju čestital za uspešen začetek projekta.


Produkcija: Peternet