English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razpis OP!N za mlade pripomogel k ustanovitvi Mladinskega kluba STIK v Lukovici

12. april 2017 - Občina Lukovica se je uspešno prijavila na razpis »OP!N za mlade« projekta EUth (odprti poziv agencije ERYCA), katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije. Občina Lukovica je namreč v decembru 2016 prijavila projekt z naslovom: »Aktiviranje mladih v občini Lukovica za vključevanje v lokalni razvoj (krajše: Aktivni mladi)«, v okviru katerega se je v torek, 11. aprila 2017 na Občini Lukovici ustanovil Mladinski Klub STIK. Klub bo deloval s ciljem povezovanja mladih, spodbujanja kreativnega razmišljanja in proaktivnega vključevanja mladih v družbo.


Projekt je financiran iz naslova programa Obzorje 2020, z namenom vzpostavitve sistema za e-participacije mladih kot nadgradnja ideje, ki je prišla s strani mladih na novembrski proaktivni kavarni v Lukovici. Mladinski klub STIK bo že v naslednjih mesecih organizirali štiri dogodke, v okviru katerih se bo, med drugim, izvajal proces »proaktivne kavarne«  z namenom povezovanja, izmenjave idej in znanj.

  • Prvi dogodek se bo odvil takoj v začetku maja, in sicer 4. maja 2017, s pričetkom ob 17. uri, v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici, na katerem se bodo zbirale ideje za delovanja kluba in oživitev kulturne dvorane v Lukovici. Na dogodku se bo predstavila tudi OPIN platforma, ki bo predstavljala okvir za sodelovanje mladih preko interneta.
  • Na naslednjem dogodku, ki bo 8. junija 2017 bo potekala razprava o novi trim stezi ob Gradiškem jezeru in njenem poteku. V jesenskem delu pa se bo na predzadnji kavarni 7. septembra 2017, pričela oblikovati lokalno strategija za mlade. Ta cikel »proaktivnih kavarn« se bo zaključil s četrtim dogodkom v novembru, na katerem bodo predstavljeni rezultati in v okviru neformalnega druženja skupaj načrtovali aktivnosti za prihodnost mladinskega kluba.


V mladinski klub STIK so vabljeni mladi od 15 do vključno 30 let, ki si s svojimi idejami želijo prispevati k razvoju Občine Lukovica ter seveda kluba. Poleg mladih pa so k sodelovanju vabljeni tudi starejši občani, ki lahko s svojim znanjem in izkušnjami ogromno prispevajo ter tako postanejo podporni člani novega mladinskega kluba v občini Lukovica.


 Ustanovni občni zbor Mladinskega kluba STIK


Produkcija: Peternet