English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za krepitev inovacijskih sistemov na podeželju

26. junij 2017 - Eden od izzivov podeželskih območij je, da jih mladi zapuščajo, ker tam ne najdejo ustreznih delovnih mest, primernih njihovim profesionalnim ciljem. Zato obstaja potreba po pospeševanju inovativnosti na teh območjih z namenom razviti kreativna, na znanju temelječa podjetja, ki lahko visoko izobraženim mladim ponudijo atraktivna delovna mesta. Razvojni center Srca Slovenije sodeluje v novem evropskem projektu »P-IRIS«, ki se ukvarja prav s tem izzivom. Cilj projekta P-IRIS je izboljšanje politik v inovacijskih sistemih na podeželju. Povečati želimo število malih in srednje velikih podjetij v inovacijskih mrežah in število inovativnih projektov, ki vključujejo raziskave in razvoj.

Konec aprila je vodilni partner projekta iz Norveške organiziral študijski obisk, na katerem so predstavili kako se teh izzivov lotevajo v norveškem okrožju Sogn og Fjordane. Predstavili so nasvete in orodja za kakovostno upravljanje mrež in primere petih norveških mrež. S strani lokalnih deležnikov so bili predstavljeni primeri dobrih praks mrež na območju: mreža IT, mreža Laerdal Gront, ki povezuje lokalne pridelovalce sadja in zelenjave, inovacijska mreža Fosshaugane Campus, mreža Rocketfarm. V okviru študijskega obiska v Sogndalu je bila predstavljena inovacijska mreža Fosshaugane Campus, ki izvira iz lokalnega nogometnega kluba, na katerega se navezujejo šport, mediji, zdravje in mreženje v celotni skupnosti. Na lokaciji Forde je potekal študijski obisk poslopja Tech Yard, ki ponuja odprt dostop lokalnim prebivalcem od 6 let naprej za praktično delo, učenje, testiranje in izmenjavo izkušenj na področju podjetništva. Predstavljen je bil tudi primer Stryn Bis Garden, ki deluje kot podporno okolje za podjetništvo na prvi liniji in nudi podjetniški razvoj, prostor za co-working, projektni management, koordinacijo in generiranje rasti in razvoja. Sledila je predstavitev norveškega programa Catapult, ki omogoča finančno podporo za investicije in deluje na regionalnem in nacionalnem nivoju. Omenjene primere bomo predstavili na prvem srečanju regijske skupine deležnikov projekta P-IRIS v juniju, kjer bodo obravnavane tudi mreže Srca Slovenije, vključene v mapiranje.
Produkcija: Peternet