English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Kolektivna skrb za prihodnje generacije z uporabo odgovornih raziskav in inovacij že danes

20. julij 2017 - Pomen odgovornih inovacij je vse bolj prisoten na vseh področjih v Sloveniji in po svetu. Kljub temu pa lahko opazimo pomanjklivosti dejanske uporabe, usposabljanja in izvajanja odgovornih raziskav v različnih okoljih. Ob tem prav tako postaja vedno bolj očitno, da se prihodnje generacije zanašajo na naše današnje odločitve in današnje korake v smeri odgovornih raziskav in inovacij.

Partnerji projekta D-STIR (Okvir za odgovorne raziskave in inovacije z uporabo družbene in tehnične integracije) smo se udeležili tri dnevnega usposabljanja in mednarodnega srečanja v Szegedu, na Madžarskem. Dogodek, ki je bil izrednega pomena za razvoj projekta, je vodil in moderiral prof. dr. Erik Fisher iz Univerze v Arizoni, ki je tudi eden izmed svetovnih strokovnjakov na področju metode družbene in tehnične integracije inovacij - STIR.

Dogodek, ki je potekal med 17. in 19. julijem 2017, so organizirali madžarski partnerji. Usposabljanje je bilo namenjeno predvsem tistim članom partnerskega konzorcija, ki bodo STIR metodo vpeljali v izbrana podjetja ali raziskovalne institucije. Vsi sodelujoči smo se tako seznanili z načini implementacije metode v akademskih in poslovnih okoljih. Tri dnevno usposabljanje je bilo izjemno intenzivno in osredotočeno na pridobivanje novih znanj, izkušenj, načel in pristopov za doseganje najboljših rezultatov.

Prof. dr. Erik Fisher: “Ta intenzivna delavnica je prispevala h končnemu cilju uspešnega načrtovanja in sistematiziranja različnih dejavnikov raziskav (družbenih, okoljskih, poslovnih in akademskih). Partnerji so se seznanili z orodji za delo z akterji iz akademskega in poslovnega okolja ter za spodbujanje njihovega odgovornega delovanja in razmišljanja v procesu raziskav ter inovacij. To bo vodilo do boljših odločitev, večje učinkovitosti, produktivnosti, konkurenčnosti in dolgoročnega načrtovanja za prihodne generacije”.

Naslednje srečanje partnerjev projekta D-STIR bo potekalo 23. in 24. novembra 2017 v Ljubljani, namenjeno pa bo tudi deležnikom projekta D-STIR s strani Razvojnega centra Srca Slovenije iz akademske, poslovne, javne in civilne sfere.


Partnerji projekta D-STIR


Simulacije dela z deležniki o odgovornih raziskavah in inovacijah, ki jih je vodil in moderiral prof. dr. Erik Fisher iz Univerze v Arizoni


Partnerji projekta D-STIR ob delu s pror. dr. Erikom Fisherjem


Produkcija: Peternet