English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Na študijskem obisku v Srcu Slovenije partnerji iz Srednje Istre in Budimpešte

11. september 2017 - Razvojni center Srca Slovenije je 5. in 6. septembra 2017 gostil študijski obisk v okviru evropskega projekta INSiGHTS, ki spodbuja zeleni in trajnostni turizem. Projekt se v Sloveniji izvaja na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, kjer nastaja skupna turistična strategija za povezano promocijo turističnih potencialov v prihodnosti. Partnerji so obiskali Oglarsko deželo na Dolah pri Litiji, Veliko Presko, Polšnik, Litijo, Šmartno, grad Bogenšperk in Geometrično središče Slovenije s Pustolovskim parkom Geoss in Domačijo Škunder v Slivni.

Predstavnice hrvaškega partnerja Lokalna akcijska skupina Srednja Istra, Turistične zveze Srednje Istre in občine Motovun ter dva strokovnjaka s področja turizma iz madžarske organizacije CEEweb for Biodiversity so bili nastanjeni v »Dobri vili« v Šumniku. Partnerji so obiskali Oglarsko domačijo Brinovec v Oglarski deželi, kjer je Miroslav Brinovec predstavil 200-letno tradicijo oglarjenja. Partnerji so si ogledali tudi kopo in spoznali postopek pridobivanja oglja. Obiskali so tudi Center za zunanjo ureditev na Veliki Preski, kjer je Jože Kos predstavil primere povezovanja skupnosti. Lokalno kulinariko so spoznavali v gostilni Maček v Šmartnem in gostilni Juvan na Polšniku. Predvsem zanimivo se jim je zdelo, da je Polšnik z raznoterimi dogodki in z vizijami gospodarskega, romarskega in prireditvenega turizma leta 2012 prejel nagrado Evropskega združenja za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE. Goste je navdušil tudi grad Bogenšperk, s katerim je Razvojna agencija Srce Istre že vzpostavila sodelovanje, predvsem na področju dediščine Valvasorja. Potekala je kratka delavnica na temo možnosti za sodelovanje v skupnih projektih v prihodnosti. V Pustolovskem parku Geoss so gosti izkusili doživetje na zip line in se seznanili z najnovejšo ponudbo bivanja oz. piknika v krošnjah dreves. Na Domačiji Škunder je Barbara Vrtačnik predstavila kako se ponudniki v kraju povezujejo in povedala, da je na območju Slivne letno okrog 10.000 obiskovalcev.

Študijski obisk je Razvojni center Srca Slovenije izkoristil tudi za srečanje s predstavniki Občin Litija in Šmartno pri Litiji. Potekala je delavnica na temo razvoja inovativnih turističnih produktov, ki jo je vodil Michael Meyer iz CEEweb for Biodiversity, strokovnjak na področju trajnostnega razvoja turizma. Poudaril je, da je v določeni destinaciji najbolj pomembno, da stavimo na lokalne produkte, odlično kulinariko, avtentična zanimiva doživetja in možnost prenočitve.


Partnerji so obiskali Center za zunanjo ureditev na Veliki Preski, kjer je Jože Kos predstavil primere povezovanja skupnosti.


Na gradu Bogenšperk je potekala kratka delavnica na temo možnosti za sodelovanje v skupnih projektih v prihodnosti.


V Pustolovskem parku Geoss so gosti izkusili doživetje na zip line.


Na oglarski domačiji Brinovec so partnerji lahko poskusili oglarski kruh.


Produkcija: Peternet