English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razumevanje dobrih praks zelenega in zdravega turizma

4. julij 2017 – Predstavnici Razvojnega centra Srca Slovenije sta se med 28. in 30. julijem v okviru evropskega projekta INSiGHTS, ki spodbuja zeleni in trajnostni turizem, udeležili transnacionalnega učnega dogodka v srbskem Arandželovacu, ki ga je organizirala in gostila Regionalna agencija za gospodarski razvoj za Šumadijo in Pomoravlje.

V središču pozornosti srečanja je bilo spoznavanje dobrih praks iz področja spodbujanja zdravega načina življenja in ekološke ozaveščenosti v turizmu. Partnerji so spoznali turistično destinacijo Aranđelovca, Topole ter pokrajine Šumadije in Pomoravlja - obiskali lokalno vinarstvo, park z izvirom zdravilne vode, konjeniški klub in spoznali zgodovinsko dediščino cerkve sv. Jurija, ki predstavlja najatraktivnejšo turistično lokacijo v regiji.

Med učnimi delavnicami so partnerji razpravljali o napredku in izzivih, ki jih imajo destinacije pri pisanju lokalnih turističnih strategij ter o nadaljnjih korakih v okviru projekta INSiGHTS. Direktor Regionalne agencije za gospodarski razvoj za Šumadijo in Pomoravlje, Nenad Popović, je podrobneje predstavil regionalne razmere na področju trajnostnega turizma na njihovem območju. Prof. Ulrike Pröbstl-Haider iz dunajske BOKU univerze je spregovorila o turističnih konceptih in poudarila pomen edinstvenih in avtentičnih izkušenj nekaterih partnerskih destinacij. Na dogodku so bili prisotni tudi predstavniki srbskih nacionalnih institucij: Biljana Filipović iz Ministrstva za ekologijo, Slobodan Petrovič iz Razvojne agencije Srbije in Aleksandar Denda iz Ministrstva za trgovino, turizem in telekomunikacije.

Predhodno je bil v začetku junija v Bolgariji, v mestu Plovdiv, že izveden prvi del učne delavnice, in sicer bilateralni študijski obisk med Regionalno razvojno agencijo s centrom za podporo malim in srednjim podjetjem (iz Bolgarije) in Regionalno agencijo za gospodarski razvoj za Šumadijo in Pomoravlje (iz Srbije). V okviru učne delavnice so partnerji analizirali prednosti, pomanjkljivosti, grožnje in priložnosti obiskanega območja.

Projekt se v Srcu Slovenije izvaja na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji, kjer nastaja skupna turistična strategija za povezano promocijo turističnih potencialov v prihodnosti. Študijski obisk izbranih turističnih ponudnikov bo na našem območju potekal predvidoma septembra, ko bomo gostili hrvaške partnerje iz LAS-a Srednje Istre ter mentorja za razvoj turističnih produktov iz madžarske organizacije za biotsko raznovrstnost CEEweb.


Partnerji projekta INSiGHTS na transnacionalnem učnem dogodku v Arandželovacu.


Ogled lokalnega konjeniškega kluba.


Prof. Ulrike Pröbstl-Haider je spregovorila o turističnih konceptih.


Ogled parka.


Produkcija: Peternet