English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Aktivni, kreativni in povezani mladi iz Lukovice

10. november 2017 - Od letošnjega aprila v Lukovici deluje Mladinski Klub STIK, ki povezuje mlade, spodbuja njihovo kreativno razmišljanje in proaktivno vključevanje v družbo. Mladinski klub je nastal kot rezultat projekta »Aktiviranje mladih v občini Lukovica za vključevanje v lokalni razvoj«, ki ga je Občina Lukovica konec lanskega leta uspešno prijavila na razpis »OP!N za mlade«. Ta je potekal v okviru evropskega projekta EUth, pri katerem kot partner sodeluje tudi Razvojni center Srca Slovenije.

Projekt "Aktivni mladi" se zaključuje v prvi polovici leta 2018, mladinski klub pa je 10. novembra 2017 organiziral zadnjo - četrto proaktivno kavarno, kjer so bili predstavljeni dosedanji rezultati projekta. V obdobju od ustanovitve kluba so se v občini Lukovica pričeli odvijati številni novi projekti, ki se bodo nadaljevali po končanju projekta. Zadnji projekt je Strategija za mlade Občine Lukovica.

Tudi po končanju projekta se bo nadaljevala aktivna uporaba spletne platforme Opin.me, ki je trenutno predstavljeno v pilotni različici. Opin.me je skozi projekt omogočal aktivno participacijo mladih in soodločanje o različnih relevantnih temah, ki so se dotikale lokalnih projektov. Spletne razprave so potekale o že prej omenjeni strategiji za mlade, lokacijah in napravah za trim stezo okrog Gradiškega jezera, aktivnostih, ki se bodo organizirale v okviru mladinskega kluba, kaj mladi potrebujejo in kaj jim manjka na območju občine ter o idejah za oživitev kulturne dvorane v Lukovici.

Z omenjenim projektom in z ustanovitvijo kluba STIK so mladi v občini Lukovica dobili možnost za aktivno vlogo v družbi. Tudi po zaključku projekta pa si bodo vsi člani kluba še naprej prizadevali da opravičijo zaupanje in izboljšajo razmere za mlade. A vse to je zgolj začetek.


Produkcija: Peternet