English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije gostilo mednarodne partnerje projekta o odgovornih raziskavah in inovacijah

27. november 2017 - Konec novembra je Razvojni center Srca Slovenije gostil partnerje iz Slovaške, Madžarske, Češke, Romunije, Nemčije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. V okviru evropskega projekta D-STIR, ki spodbuja odgovorne raziskave in inovacije, so gostje obiskali tudi podjetje Strip’s. Gre za inovativno podjetje s sedežem v Kandršah, ki se ukvarja z razvojem prijaznih rešitev na področju elektronike, mehatronike, senzorike in LED-tehnologije. Podjetje je odličen primer vključevanja koncepta odgovornosti pri procesu raziskav in inovacij, kar je cilj projekta D-STIR.

Prvi del srečanja, kjer so se postavili zadnji okviri strategije za odgovorne raziskave in inovacije, je potekal v Občini Litija in občini Šmartno pri Litiji. V občinskih prostorih je pomen projekta potrdil tudi župan občine Litija. Partenrji pa so se prav tako imeli priložnost seznaniti s turistično ponudbo obeh omenjenih občin, Rudnikom Sitarjevec in Mestnim muzejem ter Gradom Bogenšperkv Šmartnem pri Litiji, katerega so si tudi ogledali. 

Projekt D-STIR se izvaja v okviru evropskega programa Podonavje (Danube Transnational programme). Odgovorne raziskave in inovacije odgovarjajo na vprašanja o socialnem, okoljskem in etičnem vidiku. Projekt spodbuja podjetja, da svoje odgovorne inovacije kot produkte čim hitreje posredujejo na trg.


Ogled dobre prakse v podjetju Strip's.


Nagovor župana občine Litija.


Drugi dan delovnega srečanja v Snoviku.


Konferenčni klic z dr. Erikom Fisherjem, avtorjem STIR metode za spodbujanje odgovornih raziskav in inovacij. 

Produkcija: Peternet