English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izrazite svoje mnenje o podpornem okolju za podjetništvo

10. januar 2018 - Razvojni center Srca Slovenije v okviru projekta TRINNO (Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije), ki je sofinanciran iz programa Interreg Evrope, promovira dinamične oblike podpornega okolja za podjetništvo in spodbuja deležnike k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politike na tem področju. Kot vedno pa se zavedamo, da pri implementaciji in izvajanju projektov in delu na tako pomembnih vprašanjih, najbolj štejejo tudi mnenja vseh akterjev podjetniškega okolja.

Tako lahko preko SPLETNE ANKETE izrazite svoje mnenje o podpornem okolju za podjetništvo v vašem lokalnem okolju.

Rezultati omenjene ankete nam bodo pomagali pri ovrednotenju storitev, ki smo jih partnerji projekta TRINNO prepoznali za spodbujanje digitalnih inovacij v lokalnem gospodarstvu ter pri preučevanju pomembnosti izbranih ukrepov vsake sodelujoče regije za oblikovanje akcijskega načrta.

Več informacij o projektu TRINNO najdete na https://www.interregeurope.eu/trinno/.Produkcija: Peternet