English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Družbeni, okoljski in etični koraki za odgovorne raziskave in inovacije

27. marec 2018 - Mednarodni projekt D-STIR, ki strmi k oblikovanju okvirja za odgovorne raziskave in inovacije z uporabo družbeno-tehnične integracije (STIR metoda) je svoj fokus preusmeril na delo na terenu. Pilotne aktivnosti v akademskem in podjetniškem okolju se izvajajo v osmih državah regije Podonavja. V Srcu Slovenije so v aktivnosti vključena vodilna podjetja, ki svoje dejavnosti dnevno usmerjajo tudi v raziskave in inovacije. Omenjeno se izvaja z jasnim ciljem po družbenih, okoljskih in etničnih usmeritvah za odgovorne raziskave in inovacije.

V Bukarešti (Romunija) je v okviru projekta D-STIR med 21. in 23. marcem 2018 potekalo srečanje partnerjev, javni dogodek za medije, zunanje akterje ter deležnike in obisk pilotnega akademskega okolja - Inštitut za raziskave in razvoj na področju jedrske in laserske fizike v kraju Magurele. Osrednji namen je bil tako predstaviti projekt širši javnosti, predstaviti pilotne aktivnosti vsakega partnerja in predstaviti trenutne rezultate pilotnih aktivnosti v akademskem in podjetniškem okolju.

Omenjeni študijski obisk v akademskem okolju, ki je temeljil na obisku raziskovalne infrastrukture jedrske in laserske fizike, ki predstavlja zgodovino raziskav, je zaokrožil govornik Andreja Dorobantua – Strokovnjak za znanstvena vprašanja. Andreja Dorobantu je izpostavil odgovornost vseh raziskovalcev do ljudi. S tem je prav tako poudaril pomen proaktivnosti, ohranjanja dvostranskih ter transparentnih odnosov med javnimi ustanovami in raziskovalci, pomembnost vključevanja in odzivnosti v odgovorne raziskave in inovacije.

Pomemben doprinos k projektu D-STIR v okviru srečanja v Bukarešti pa je bila tudi predstavitev vseh vključenih humanistov, ki aktivno opravljajo pilotne aktivnosti v Romuniji, Hrvaški, Češki, Sloveniji, Slovaški, Bosni in Herzegovini, Nemčiji in Madžarski. Skupni imenovalec do sedaj opravljenih raziskav v akademskem in podjetniškem okolju v vseh državah izraža pravi trenutek za implementacijo D-STIR projekta. Raziskovalci in inovatorji se vse bolj zavedajo, kako družbene razmere ne zahtevajo samo kvantiteto izdelkov na tržišču, niti ne samo kvalitete teh izdelkov. Vse bolj se namreč trend usmerja proti odgovornosti teh kvalitetnih izdelkov do okolja ter z upoštevanjem etičnih načel.


Okrogla miza s humanisti, ki opravljajo pilotne aktivnosti v Romuniji, na Madžarskem, v Bosni in Herzegovini in Sloveniji (iz leve proti desni) z vodjo delovnega paketa 5 in humanistom iz Slovaške - Martin Haranta.


Partnerji projekta D-STIR med obiskom Inštituta za raziskave in razvoj na področju jedrske in laserske fizike v kraju Magurele.

Naslednje srečanja partnerjev D-STIR projekta bo potekalo v Stuttgartu (Nemčija) med 19. in 20. junijem 2018. Potekalo bo v okviru mednarodne konference ICE/IEEE in študijskega obiska v podjetniškem okolju inovativnih nemških podjetij.

Več informacij o projektu D-STIR najdete na uradni spletni strani: www.interreg-danube.eu/d-stir
F
B: D-STIR Project
LinkedIn: D-STIR Project


Produkcija: Peternet