English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Kamniku prvi v Sloveniji razmišljajo o strategiji pešačenja

5. april 2018 - V Kamniku je v sredo, 4. aprila 2018, potekalo drugo srečanje z lokalnimi deležniki za izvedbo lokalnega načrta pešačenja oz. hodljivosti v okviru projekta CityWalk, podprtega s strani Transnacionalnega programa Podonavje.

Izvedba lokalnega načrta pešačenja, ki bo nastajal v naslednjih mesecih v tesnem sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti, društev in druge zainteresirane javnosti pomeni nadgradnjo Celostne prometne strategije Občine Kamnik, ki predstavlja temeljni strateški dokument na tem področju.

Matej Ogrin iz nevladne organizacije CIPRA Slovenija, ki bo v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije in Občino Kamnik pripravil načrt, je poudaril, da si želijo pripraviti živ dokument, ki bo predstavljal realne možnosti občine, da z majhnimi koraki prilagodi obstoječe površine za pešce in najde tudi nove rešitve, ki morda še ne obstajajo, a bi pomembno vplivale na kvaliteto življenja domačinov. S tem ima občina Kamnik dobre možnosti, da postane poleg občine Ptuj, prvo mesto v Sloveniji s t.i. hodalno strategijo.


Na srečanju deležnikov projekta CityWalk so bile zbranim predstavljene ključne aktivnosti delovnega procesa.


Deležniki projekta CityWalk na 2. srečanju.


Matej Ogrin iz organizacije CIPRA Slovenija je na srečanju predstavil korake do priprave lokalnega načrta hodljivosti.


Produkcija: Peternet