English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Delovno srečanje ključnih akterjev podpornega okolja za podjetništvo v Srcu Slovenije

11. april 2018 - V torek, 10. aprila 2018 je v coworking prostoru in inkubatorju KIKštarter v Kamniku, potekalo delovno srečanje v okviru projekta TRINNO in D-STIR. Srečanje ključnih akterjev podpornega okolja za podjetništvo je potekalo na temo pospešenega razvoja digitalnih inovacij v tradicionalnih sektorjih ter pomena učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo.

Na interaktivni delavnici smo izpostavili nujno potrebne ukrepe za spodbujanje digitalnih inovacij v tradicionalnih sektorjih. Na delovnem srečanju smo dosegli cilj in prediskutirali osnutek zasnovanih pobud akcijskega načrta ter oblikovali ukrepe, ki jih bomo predlagali nosilcem politik podpore podjetništvu. Delavnico je moderirala mag. Ladeja Godina Košir.

Na projektu TRINNO se trenutno pripravlja osnutek akcijskega načrta na področju podpornega okolja za razvoj podjetništva. O vsebini le-tega bomo v prihajajočem obdobju sodelovali z državnimi institucijami in lokalnimi akterji. Namen je, da pri oblikovanju akcijskega načrta sodelujejo vsi zainteresirani deležniki. Delovno srečanje mora odražati skupinsko delo vseh, ki bomo čutili vplive premikov, ki jih želimo doseči.
Produkcija: Peternet