English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Kamniku delovno srečanje mednarodnih parterjev za učinkovit podporni ekosistem za podjetništvo in inovacije

20. april 2018 - V Kamniku so se med 18. in 19. aprilom 2018 srečali mednarodni partnerji projekta TRINNO - Podporni ekosistem za podjetništvo za tradicije in inovacije. Partnerji iz Irske, Italije, Madžarske, Španije in Slovenije so se srečali z namenom promocije dinamičnih oblik podpornega okolja za podjetništvo v petih evropskih regijah in spodbujanja deležnikov v posameznih državah k čim bolj aktivni vlogi pri zavzemanju za izboljšanje instrumentov politik na tem področju. Srečanje je potekalo v inkubatorju in co-working prostoru - KIKštarter.

V ta namen partnerji aktivno delajo na akcijskem načrtu za vsako izmed omenjenih držav. V Sloveniji se bo akcijski načrt osredotočal na vse faze razvoja podjetja: vzpostavitvena faza, zagonska faza (start-up), faza rasti, faza izhoda ter zrela faza. Ključni akter pri tem je Razvojni center Srca Slovenije – slovenski partner projekta in med drugimi tudi Kikštarter iz Kamnika, ki omogoča možnosti učenja in razvijanja podjetniških idej. Kikštarter v okviru tega projekta aktivno sodeluje in predstavlja primer dobre prakse iz Slovenije ter je osrednji deležnik Razvojnega centra Srca Slovenije. 

Srečanje v Sloveniji je nudilo tudi pomembno priložnost za povezovanje ciljev TRINNO projekta z drugimi medarodnimi projekti in primeri dobrih praks iz Španije in Finske. Eduard Barcons je predstavil okrožje Bergueda iz Španije, ki je primer okolja kjer je spodbujanje podjetniškega ekosistema s strani javnega in zasebnega sektorja spodbudilo razvoj vseh segmentov družbe - turizem, podjetništvo, kultura in okolje. Finski primer dobre prakse pa je bil projekt iEER (Interreg Europe), ki ga je predstavila Christine Chang. iEER združuje 10 evropskih regij in spodbuja čezmejno sodelovanje za iskanje najboljših rešitev regionalnih podjetniških ekosistemov ter izgradnjo boljših storitev za start-up podjetja.

Povezovanje z drugimi evropskimi projekti in predstavitve dobrih praks sta dala popoln pregled nad tem, kako daleč je že prišel TRINNO projekt ter je hkrati vplivalo na jasno začrtanje prihodnjih korakov proti končnim rezultatom.

V naslednji fazi projekta TRINNO bo konzorcij partnerjev imel priložnost povabiti lokalne ali nacionalne predstavnike in deležnike na izmenjave in strokovne obiske na Irsko, v Španijo in Italijo. Izmenjave bodo organizirane med julijem in septembrom 2018. Omenjeno bo omogočalo popoln pregled, predstavitev in prenos tistih segmentov podpornih okolji za podjetništvo iz tujine, ki so najbolj ključne za posamezne države in njihove nacionalne programe. 


Peto medregijsko srečanje projekta TRINNO je potekalo v co-working prostoru in inkubatorju KIKštarter.


Delo v skupinah je ponudilo popoln pregled nad potrebnimi koraki za uspešno zaključen TRINNO projekt.Produkcija: Peternet