English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Anketa o območjih za pešce v Kamniku

25. julij 2018 - V okviru projekta CityWalk, katerega pilotna občina je Občina Kamnik, je bila pripravljena anketa o območjih za pešce v Kamniku, ki je potrebna za oblikovanje t.i. indeksa hodljivosti v Kamniku. Vse obiskovalce ter občanke/občane vljudno vabimo, da si vzamete nekaj minut ter odgovorite na pripravljeno spletno anketo.

Anketa je dostopna TUKAJ.

Projekt CityWalk bo pomagal Kamniku zmanjšati emisije oglika in hrupa ter mu s pomočjo okrepljene vloge trajnostnih oblik mobilnosti (zlasti aktivnih oblik transporta – pešačenja in kolesarjenja) omogočil, da bo mesto postalo varnejši prostori za življenje. Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom Celostne prometne strategije Občine Kamnik. Da bi zagotovili slednje, projekt med drugim predvideva vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov, ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih.

Kot izkazujejo primeri dobrih praks in mednarodne raziskave, ima namreč prijaznost mest do pešačenja ključno vlogo pri zdravju in zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem okolju in cvetočem lokalnem gospodarstvu. Sodobni trendi kažejo, da mesta z živahnim vsakdanjim utripom, s pestro ponudbo storitev v pritličjih stavb in s takšnimi prostorskimi rešitvami, ki prebivalce spodbujajo, da po vsakdanjih opravkih hodijo peš, zagotavljajo večjo kakovost življenja.

Več informacij o projektu in njegovih aktivnostih je na voljo na spletni strani projekta:
www.interreg-danube.eu/citywalk in Facebook strani @CityWalk.project

Produkcija: Peternet