English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Petim evropskim partnerjem predstavili odlične primere inovativnega povezovanja in spodbujanja podjetništva v Srcu Slovenije

9. oktober 2018 - Partnerji in deležniki projekta P-IRIS, s poudarkom na inovacijskih sistemih podeželskih območij, so se 2. in 3. oktobra 2018 udeležili 5. študijskega obiska v Kamniku in Litiji. Prvi del študijskega obiska je potekal s predstavitvijo dobrih praks inovativnega povezovanja podjetnikov in nadgradnje človeških virov za strokovno upravljanje mrež v Srcu Slovenije. Drugi del študijskega obiska je bil osredotočen na pristop in metodologijo za pripravo akcijskih načrtov, ki bodo ključni rezultati projekta P-IRIS za izboljšanje politik v podeželskih inovacijskih sistemih.

Študijski obisk je organiziral Razvojni center Srca Slovenije, ki je v času študijskega obiska predstavil tri dobre prakse podpornih podjetniških sistemov in ponudil poglobljen pregled odprtega inovacijskega okolja Srca Slovenije.

Partnerji in deležniki iz Hrvaške, Finske, Italije, Norveške, Slovenije in Španije so se najprej seznanili s KIKŠTARTERjem - inkubator in co-working prostor v občini Kamnik za start-up podjetja. Rok Slapar, direktor podjetja Vigoshop.si, je predstavil zgodbo o uspehu tega lokalnega podjetja, ki mu je velik preboj na svetovni trg uspel tudi po zaslugi močne mreže lokalne skupnosti in Kikštarterja. Druga dobra praksa je bila predstavljena v KATAPULT-u in Dewesoft-u. Katapult je podjetniški pospeševalnik, primarno namenjen podjetjem s fizičnim produktom. Startup, micro, malim in srednje velikim podjetjem nudi dostop do vseh potrebnih podpornih storitev za izvajanje njihovih dejavnosti ter organizira številna usposabljanja za izobraževanja posameznikov, s ciljem povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Tretja dobra praksa je bila predstavljena v razvojni vasi Velika Preska, kot mikro razvojni model in primer lokalne inovacijske podpore. Krajevna skupnost Polšnik, prejemnica evropske nagrade za razvoj podeželja, prebivalce in prebivalke krajevne skupnosti preko izobraževanja in spodbujanja odgovornosti na ravni vsakega posameznika animira za iskanje podjetniških priložnosti. Te se uresničujejo na različne načine, od ustanavljanja podjetij do oblikovanja gozdno lesne verige - lesnega grozda. Tudi spodbujanje romarskega in prireditvenega turizma, prizadevanja za aktivno vključevanje žensk v družbeno življenje kraja in številne lokalne pobude ter prostovoljno delo vaščanov in vaščank zasluži posebno pohvalo in priznanje.

Zadnji dan študijskega obiska P-IRIS projekta, so partnerji razpravljali o svojih izkušnjah tekom obiska v Sloveniji. Konzorcij je nadaljeval z nadgradnjo metodologije za razvoj akcijskih načrtov ruralnih okolij vseh partnerskih držav in organizacij.


Partnerji projekta P-IRIS med obiskom podjetniškega pospeševalnika KATAPULT.


Rok Slapar, direktor podjetja Vigoshop.siMatjaž Jug med predstavitvijo inkubatorja in co-working prostora KIKŠTARTER v občini Kamnik


Med obiskom Velike Preske, kot mikro razvojni model in primer lokalne inovacijske podpore v občini Litija.

Produkcija: Peternet