English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


P – IRIS vstopa v zadnji semester prve faze

17. december 2018 - Četrti semester projekta P – IRIS je bil namenjen analizi in razpravam o pristopih in metodologijah za razvoj akcijskih načrtov. V tem semestru je bil pripravljen tudi osnutek akcijskih načrtov, kot bilateralna vaja. Osnutke smo izmenjali z drugimi partnerji, z namenom, da bi pridobili povratne informacije. Med našim naslednjim študijskim obiskom v Italiji (junij 2019), se bomo osredotočili na vprašanje kako poenostaviti izvajanje posameznega akcijskega načrta.

Projekt P – IRIS obravnava ambicije za izboljšano usposobljenost javnih organov in podpornih struktur ter pospeševanje inovativnosti v poslovanju. V četrtem semestru smo partnerji razpravljali o vprašanju »kako razviti kadrovske kapacitete (lokalne veščine) potrebne za profesionalno upravljanje omrežja in učinkovito uporabo, s tem povezanih inovacijskih orodij«. Nadgradnja veščin je najpomembnejši predpogoj za izvajanje akcijskih načrtov. To je bila pomembna tema zadnjega študijskega sestanka, v Sloveniji.

V prvih dveh semestrih so partnerji uspešno analizirali izzive in priložnosti za upravljanje 3H ali 4H sodelovanja v inovacijskih sistemih na podeželju. Ocenili so tudi orodja in predloge, ki jih bodo uporabljali javni organi in upravitelji inovativnih mrež, za namene izboljšanja oz. profesionalizacije upravljanja omrežja. Nasveti in orodja za kakovostno upravljanje mrež, zbrana v dokumentu Toolbox, bodo predstavljeni v petem semestru.

Na vseh študijskih obiskih na Norveškem, Španiji, Hrvaškem, Finskem in v Sloveniji so partnerji uspešno izmenjali izkušnje in predstavili dobre prakse iz podeželskih okolij. V prihajajočem semestru, ki je zadnji semester v aktivni fazi projekta, bodo partnerji dokončali akcijske načrte in imeli priložnost podrobneje preučiti sodelovanje med urbanim in razvitim ter podeželskim okoljem v Lombardiji. Prva faza bo zaključena z zadnjim dogodkom – zaključno konferenco, ki bo potekala junija 2019 v Italiji.

V smislu ukrepov upravljanja, se bo s projektom P-IRIS nadgradilo šest regijskih strategij partnerjev. Njihova implementacija bo izboljšala inovacijsko pripravljenost na podeželskih območjih, s povečanjem števila MSP, ki sodelujejo z institucijami raziskav in razvoja, ter povečal delež podjetij, ki temeljijo na naprednem znanju, oziroma kreativnosti – povečanje zelene rasti in eko – inovacij.

Celoten novičnik P-IRIS projekta, ki je izšel decembra 2018 je na voljo v angleškem jeziku

Partnerji projekta P-IRIS v Sloveniji


Vodilni partner iz Norveške med predstavitvijo projekta na javni delavnici programa Interreg Europe, ki je potekal decembra 2018.


Produkcija: Peternet