English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Projekt TRINNO zaključuje svojo aktivno obdobje in kaže na prve pomembne dosežke triletnega delovanja

14. februar 2019 - Podporni ekosistemi za podjetništvo so ključni gradniki uspešnega ustvarjanja novih delovnih mest, ustanavljanja podjetij, gospodarske rasti in inovacij. Omenjeno Razvojni center Srca Slovenije naslavlja skupaj s šestimi evropskimi partnerji v okviru TRINNO projekta. Prvi rezultati našega zavzemanja in aktivne vloge pri izboljšanju instrumentov politik na tem področju so privedli do pomembnih rezultatov v regiji Srca Slovenije in na nacionalni ravni. Omenjeno se na nacionalni ravni izraža pri našem aktivnem sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ključnimi koraki za izboljšan status in položaj rokodelcev v Sloveniji.

Razvojni center Srca Slovenije je bil pomemben sogovornik pri oblikovanju vavčerskega sistema v Sloveniji, ki ga je uvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Enostavne spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev so bile predstavljene s strani Irskega partnerja TRINNO projekta, njihova dobra praksa pa je ključno pripomogla tudi v zadnji fazi oblikovanja sistema v Sloveniji. Vavčerski sistem od januarja 2019 v Sloveniji že bistveno poenostavlja dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence. V okviru sistema sta že objavljena dva poziva s področja zaščite intelektualne lastnine ter certifikati kakovosti. Ostali bodo postopoma objavljeni v letu 2019 s področja poslovne odličnosti, internacionalizacija, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacija in omogočitvena tehnologije, krožno/zeleno gospodarstvo, prototipiranje.

Pomemben mejnik pa je predstavljala tudi konferenca za urejen status rokodelk in rokodelcev ter kreativno družbeno okolje za ohranjanje kulturne dediščine. V okviru TRINNO projekta je Razvojni center Srca Slovenije s predstavniki vseh ključnih ministrstev več mesecev usklajeval dokument Nacionalnega zavezništva za rokodelstvo. Skupaj z ostalimi rokodelskimi centri, povezanih v Konzorcij rokodelskih centrov, smo dosegli konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelk in rokodelcev. Številna dejanja, pogajanja in sodelovanje različnih deležnikov so odločilno vplivali, da je do danes Nacionalnemu zavezništvu za rokodelstvo izkazalo podporo že 25 ključnih institucij in akterjev. Status rokodelcev in pomen njihovega delovanja ter ustvarjanja ostaja pomemben gradnik TRINNO projekta tudi v prihajajoči drugi fazi projekta. Razvojni center Srca Slovenije v tem sklopu vzpostavlja subvencionirana izobraževanja za rokodelce na temo promocije, designa in uporabe digitalnih orodij za povečanje prodaje. Omenjeno želimo razviti v letu 2019 in 2020.

V dve letnem obdobju je Razvojni center Srca Slovenije večkrat združil številne akterje lokalnega okolja, ki skupaj tvorijo pomemben ekostistem podpornega podjetniškega okolja. S tem smo vključevali vseh pet občin Razvojnega partnerstva, Zadrugo Kikštarter (coworking prostor in inkubator), organizacije iz širšega okolja (Circular Change, Katapult itd.), ter številne druge, ki prepoznavajo pomen rasti in nadgradnje podpornih okolij. Skupaj smo prepoznali ključne pomanjkljivosti nacionalnega sistema in oblikovali številne pobude za delo naprej. Z izobraževalnimi delavnicami in obiski dobrih praks v tujini pa je Razvojni center Srca Slovenije svojim deležnikom omogočil dostop do številnih novih znanj in primerov nadgradnje, in vse do vključevanja le-teh v mednarodna partnerstva z mreženjem in povezovanjem akterjev evropskega prostora.


Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije zadolžena za TRINNO projekt


Partnerji in slovenski deležniki projekta TRINNO
Produkcija: Peternet