English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvojni center Srca Slovenije na evropski ravni prepoznan kot organizacija, ki je dosegla pomemben doprinos nacionalnemu ukrepu Vavčerske sheme v Sloveniji

 21. marec 2019 - Razvojni center Srca Slovenije je 19. marca 2019 sodeloval na mednarodni konferenci na temo Industrijske modernizacije in medregionalnega povezovanja v Firencah (Italija). Kot partner projekta TRINNO, ki že tri leta aktivno spodbuja podporne ekosisteme za podjetništvo za tradicije in inovacije, je Razvojni center prejel odlične odzive na več-mesečno delo in sodelovanje s slovenskim Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. S svojo mrežo evropskih partnerjev in pridobljenim znanjem, je Razvojni center omogočil prenos dobre prakse in njenih parametrov vavčerskega sistema na Irskem tudi v Slovenijo.

Mednarodna konferenca je bila odlična priložnost povezovanja in vključevanja primerov podpornih sistemov za mala in srednje velika podjetja iz Srca Slovenije tudi na evropsko raven. Konference so se udeležili predstavniki evropskih institucij, predstavniki ministrstev posameznih EU držav, akademiki, strokovnjaki, predstavniki industrije in splošna javnost. Odzivi predstavnikov in strokovnjakov Evropske unije so jasno nakazali, da pobude EU za naslednje programsko obdobje kažejo na nujnost prepoznavanja priložnosti in pasti Industrije 4.0 za podjetja.

Nikos Pantalos - višji strokovnjak Generalnega direktorata za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP (EU), je opozoril na pomen medregionalnega sodelovanja na področju raziskav in inovacij. Izpostavil je, da trendi modernizacije industrije kažejo na nujnost mednarodnega sodelovanja in skupnega dela vseh deležnikov industrije. Akademske, zasebne, javne in industrijske/podjetniške sfere bodo morale sodelovati in iskati skupne primere reševanja razvojnih izzivov, saj se bodo zgolj na takšen način mala in srednje velika podjetja lahko prilagodila trenutnim trendom modernizacije. Podporna okolja in institucije, tudi Razvojni center Srca Slovenije pa bomo morali omogočati to sodelovanje in povezovanje v posameznih regijah in manj-razvitih območjih.

Industrija 4.0 nudi ogromen potencial za večjo fleksibilnost in profitabilnost industrije, okrepitev konkurenčnosti gospodarstva, za nova delovna mesta in visok življenjski standard. Prinaša ogromne spremembe in nove priložnosti. Tu pa se pokažejo številni izzivi za mala in srednje velika podjetja, ki so velikokrat prepuščena sama sebi in težko konkurirajo tehnološko bolj razvitim in večjim podjetjem. Za uspešno podporo le-tem pa morajo procese industrijske modernizacije strateško voditi politični odločevalci. Samo s takšnim pristopom se lahko izognemo, da bi priložnosti Industrije 4.0 postale (pre)nevarno tvegane za podjetja.


Konferenca na temo Industrijske modernizacije in medregionalnega povezovanja v Firencah (Italija)


Anita Molka, Razvojni center Srca Slovenije, med predstavitvijo v okviru konference.


Z Razvojnim centrom Srca Slovenije so se konference udeležili tudi člani in predstavniki Kikštarter-ja (Kamnik).
Produkcija: Peternet