English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešno organizirali delavnico za podjetja v lesni branži

9. maj 2019 – v Mestnem muzeju Litija je Razvojni center Srca Slovenije organiziral prvo delavnico za podjetja, ki delujejo v lesni branži v Srcu Slovenije. Namen delavnice je bilo nadgraditi miselnost za ustvarjanje sodobnih in inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo in odgovornostjo do okolja. Ob tem je delavnica prav tako potekala z željo po vzpostavitvi novih povezav med zainteresiranimi partnerji in krepitev konkretnih idej ter produktov na področju turizma.

Udeleženci so na delavnici nanizali številne nove potrebe in priložnosti, ki so aktualna za lesarska podjetja v lokalnem okolju v povezavi s turizmom in odgovornimi inovacijami. Kot dobra praksa se je predstavil Pustolovski park Geoss, ki v svojem delovanju sledi načelom trajnosti, sožitja z naravo, odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti.

Srečanje je potekalo v okviru projekta D-STIR, katerega partner je Razvojni center Srca Slovenije. Projekt spodbuja podjetja k odgovornim raziskavam in inovacijam. V ta namen bo Razvojni center organiziral še številne druge delavnice in srečanja. Že naslednja bo potekala 29. maja 2019 na Veliki Preski. Vsebina le-te pa bo namenjena iskanju inovativnih idej za nove produkte in pregled nepovratnih finančnih spodbud na področju lesarstva in turizma. VABILOProdukcija: Peternet