English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Iskanje inovativnih idej in pregled nepovratnih finančnih spodbud na področju lesarstva in turizma

23. maj 2019 - v okviru projekta D-STIR Razvojni center Srca Slovenije aktivno spodbuja podjetja k odgovornim raziskavam in inovacijam. V ta namen bo Razvojni center organiziral delavnico namenjeno iskanju inovativnih idej za nove produkte in pregled nepovratnih finančnih spodbud na področju lesarstva in turizma. Delavnica bo potekala 29. maja 2019 na Veliki Preski. Produkcija: Peternet