English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povabilo ponudnikom k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih daril za Občino Litija – nezavezujoče zbiranje ponudb

30. maj 2019 - Občina Litija (občina) skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. vabi k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih daril, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih aktivnosti. Cilj občine je pridobiti nabor izvirnih, vsebinsko in oblikovno domišljenih daril dveh različnih cenovnih razredov, ki bodo odražala znamenitosti, dediščino, dosežke oziroma etnološke in kulinarične značilnosti občine in imela kot taka izrazit promocijski učinek.

Želimo, da darila pripovedujejo in utrjujejo značilne zgodbe občine in na ta način krepijo njihovo prepoznavnost v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Občina Litija bo z Razvojnim centrom Srca Slovenije d.o.o. izbrala izključno darila, ki predstavljajo Občino Litija ter poudarjajo:
 • največje znamenitosti: zgodovinske, arheološke, arhitekturne, naravne, kulturne, umetniške, športne,..
 • slovite osebnosti občine in njihove dosežke: slikarji, pesniki, pisatelji, skladatelji, plesalci in drugi kulturniki, ustvarjalci, športniki…
 • kulinarične in etnološke značilnosti občine: pijača, jedi, recepti, zelišča, dišave…

Išče se izvirnost in sodobna ustvarjalnost, možne so replike dediščine, njene sodobne interpretacije in preoblikovanja.

V primeru živilskih izdelkov je zaželeno, da embalaža učinkuje kot sestavni element darila in ima trajnejšo reprezentativno vrednost.


Obvezni elementi:

Zgodba: Vsa darila, ki so lokalni izdelki, morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku: kaj darilo ponazarja, kako je povezano z občino, kakšna je simbolika in sporočilnost darila … .
Logotip: Vsa protokolarna darila morajo biti opremljena z logotipom občine. Če je v konkretnem primeru bolj primerno, je z logotipom lahko opremljena zgolj embalaža darila.


Kriteriji za izbor daril:

1. PROTOKOLARNA DARILA VIŠJEGA RANGA
(darila predsednikom držav in vlad, veleposlanikom, ministrom, vojaškim atašejem, županom, predsednikom mednarodnih organizacij ter institucij)
 • darila morajo biti kakovostna, tehnološko dodelana in unikatna (izdelana izključno za naročnika – t. j. občino);
 • prednost bodo imela darila, ki bodo iz lokalnih oziroma slovenskih gradiv (les, glina, oglje, itd.) ali povezana z dediščino občine;
 • darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;
 • darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku s poudarjenim lokalnim poreklom: zgodba naj bo tudi del celostne podobe izdelka;
 • prednost bodo imeli že certificirani in nagrajeni izdelki;
 • darila morajo biti opremljena z logotipom občine;
 • vrednost darila: največ 40 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila, strošek potiska darila in/ali embalaže z logotipom občine, vključno s spremljajočim certifikatom, v kolikor ta obstaja, v slovenskem in angleškem jeziku.

2. PROTOKOLARNA DARILA NIŽJEGA RANGA
(uradni spremljevalci delegacij in drugi gostje, številčnejše delegacije, ekipe)
 • darila morajo biti kakovostna, tehnološko dodelana in unikatna (izdelana izključno za naročnika – t. j. občino);
 • prednost bodo imela darila, ki bodo iz lokalnih oziroma slovenskih gradiv (les, glina, oglje, itd.) ali povezana z dediščino občine;
 • darila morajo biti lahka, po možnosti nelomljiva ali z ustrezno zaščitno embalažo in ne prevelika, pri čemer je potrebno upoštevati tudi omejitve letalskega transporta tovrstnih daril;
 • v primeru živilskih izdelkov, pri čemer se izognite mesnim ter mlečnim izdelkom, morajo darila imeti rok trajanja vsaj pol leta od nakupa darila;
 • darila morajo vključevati opis zgodbe darila v slovenskem in angleškem jeziku s poudarjenim lokalnim poreklom: zgodba naj bo tudi del celostne podobe izdelka;
 • prednost bodo imeli že certificirani in nagrajeni izdelki;
 • darila morajo biti opremljena z logotipom občine;
 • vrednost darila: največ 10 evrov (z DDV) za posamezno darilo. Cena mora vključevati strošek izdelave darila, strošek potiska darila in/ali embalaže z logotipom občine, vključno s spremljajočim certifikatom, v kolikor ta obstaja, v slovenskem in angleškem jeziku

Idejne rešitve daril, katerih vrednost bo presegala vrednost, določeno za posamezen sklop, ne bodo upoštevane kot tudi ne rešitve, ki ne predstavljajo občine ali kako drugače ne izpolnjujejo kriterijev, določenih v posameznem sklopu. Prav tako bodo iz postopka izločene vse idejne rešitve daril, ki ne bodo upoštevale drugih zahtev iz tega dokumenta.

Vzorec ali prototip darila mora biti izdelan do vsebinske, likovne in tehnološke stopnje, ki zagotavlja takojšnjo izdelavo ustreznega števila.

Vabimo vas, da nam najpozneje do 30. 9. 2019, pošljete ponudbo s ponudbeno ceno za posamezno darilo z DDV, vključno z razdelanim stroškovnikom ter podatek o roku dobavljivosti darila (priloga 1), ki bo vsebovala do tri slike darila (v formatu jpg, pdf ali jpeg v ločljivosti najmanj 300 dpi v barvni verziji), skenirano potrdilo o avtorstvu izdelka (priloga 2) in zgodbo darila (priloga 3) na turizem@razvoj.si.

Po tem roku bo komisija, imenovana s strani župana, pregledala darila in izbrala najboljše idejne rešitve daril (merilo ne bo najnižja cena, temveč v kakšnem obsegu ponudba upošteva zahteve iz tega dokumenta). Z izbranimi ponudniki se bo komisija dogovorila za individualen termin za predstavitev vzorca ali prototipa darila.

Sodelujejo lahko vse pravne in fizične osebe, ki imajo ustrezno registracijo/dovoljenje za dejavnost na katero se nanaša predmetno povabilo in ki bodo lahko zagotovile dobavljivost daril izbranih idejnih rešitev najkasneje do 1.12.2019. Občina Litija za leto 2019 načrtuje odkup 20 protokolarnih daril višjega ranga in 150 protokolarnih daril nižjega ranga. Za naslednja leta se količina določi naknadno za tekoče leto.

Za podrobnejše informacije smo vam na voljo na tel. številki 01 8962 710 ali turizem@razvoj.si.

Z avtorji izbranih rešitev bo sklenjena pogodba oziroma izdana naročilnica o dobavi protokolarnih daril glede na vsakokratne potrebe protokola občine, kar pomeni, da občina ni zavezana naročati izbranih protokolarnih daril pri izbranih ponudnikih. Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predlaganih rešitev in ustavi predmetni postopek oddaje naročila.


    Razvojni center Srca Slovenije d.o.o.                                                                              Občina Litija
           Mojca Štepic, v.d. direktorja                                                                                  Franci Rokavec, županPRILOGE:
- Priloga 1: Ponudba za predstavitev idejne rešitve protokolarnega darila za Občino Litija
- Priloga 2: Izjava o avtorstvu (v kolikor je več avtorjev, se pošlje več ločenih izjav)
- Priloga 3: Zgodba darila
- Priloga 4: Točkovnik ocenjevanja (izpolnjuje komisija za ocenjevanje)
- Priloga 5: Uradni logotip občine

Celotno besedilo povabila

Produkcija: Peternet