English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Srcu Slovenije govorimo kohezijsko

7. junij 2019 - Razvojni center Srca Slovenije je v četrtek, 30. maja 2019, sodeloval na dogodku Govoriš kohezijsko? na povabilo Stičišča NVO osrednje Slovenije. Da je “kohezijščina” še kako aktualna, dokazujejo zanimivi govorniki in številni udeleženci dogodka. Na dogodku sta sodelovali tudi Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je predstavila primer dobre prakse izvajanja Interreg Europe Projekta P-IRIS, in Tina Vatovec, predstavnica LAS Srce Slovenije.

Kohezijsko statistiko za Slovenijo je predstavil mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko. Pojasnil je, da Republika Slovenija v trenutnem obdobju 2014-2020 razpolaga z 3,312 milijardami evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je Republika Slovenija pridobila 102 milijona evrov evropskih sredstev iz naslova Evropske kohezijske politike in opozoril na napačne informacije v medijih. Mag. Suvorov je poudaril, da so črpanja sredstev v tem obdobju možna do leta 2023. Razveseljujoč je podatek, da je Slovenija v obdobju 2005 – 2018 glede na vložena in počrpana sredstva v evropski proračun za približno 3,355 milijarde evrov v plusu.

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je predstavila 4-letni mednarodni projekt P-IRIS, katerega namen je izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij.

Tina Vatovec
iz LAS Srce Slovenije, je predstavila projekt LAS Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, katerega vrednost je 238.516,49 evrov in se izvaja v partnerstvu s petimi LAS-i iz Slovenije. Svojo neposredno izkušnjo s projektom je podelila tudi zeliščarka Jožica Bajc Pivec iz Vrat pri Bogenšperku.

Mag. Roman Medved iz LAS Za mesto in vas je napovedal Javni poziv LAS za izbor projektov 2019, ki bo objavljen predvidoma v mesecu juniju v višini 397.983 EUR.

Aleš Škorjanc z Občine Kamnik je opisal projekt sodelovanja sedmih občin, ki so se tik pred začetkom izvajanja znašle v stiski, saj je v preteklem obdobju (2007-2013) zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev iz proračuna EU za 11 projektov zmanjkalo sredstev. Občine so se kljub temu lotile izvedbe, se zadolžile in projekt izpeljale do konca.

Jasmina Selan, vodja MRC Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pa je predstavila model medobčinskega razvojnega centra, katerega naloga je učinkovitejše črpanje in poraba evroprskih in nacionalnih sredstev.
Produkcija: Peternet