English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zaključili z nizom delavnic za podjetja v lesni branži

20. junij 2019 – v juniju smo organizirali še zadnji dve delavnici za podjetja v lesni branži, s katerimi smo aktivno pristopili k spodbujanju odgovorih raziskav in inovacij v lokalnih podjetjih v občini Litija. Delavnici sta potekali 29. maja in 18. junija 2019 na Veliki Preski.

Obe delavnici sta potekali z namenom predstavitve že obstoječih dobrih praks iz lokalnega okolja na tematiko oblikovanja inovativnih produktov in storitev, ki so odgovorni do okolja. 29. maja se nam je pridružil Jure Močnik, ki nam je predstavil produkt »Razgledi z vrha«, ki združuje inovativni pristop uporabe lesa iz lokalnega okolja v turistične namene. Ob tem so udeleženci imeli priložnost dialoga z Jožetom Prikeržnikom, gen. dir. Direktorata za lesarstvo (MGRT), ki je predstavil subvencije in spodbude za podjetja v lesni branži. G. Jože si je vzel čas in odgovoril na različna vprašanja, dileme in težave udeležencev, kar je predstavljajo dragocen vir informacij. Anita Molka, je v okviru delavnice predstavila tudi ostale primerne razpise na področju odgovornih raziskav in inovacij.

Na zadnji delavnici se nam je pridružil direktor podjetja DEWESoft, Andrej Orožen, ki je izpostavil pomen sodelovanja med različni sektorji in generacijami. Kot primer dobre prakse je bil predstavljen Katapult, podjetniški pospeševalnik, primarno namenjen podjetjem s fizičnim produktom, ki podjetjem pomaga pri industrializaciji, da pohitrijo njihovo rast.

Omenjena delavnica je bila namenjena tudi rednemu srečanju z deležniki projekta D-STIR.


Produkcija: Peternet