English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rezultati več kot dvoletnega dela na projektih D-STIR in P-IRIS

24. junij 2019 - V januarju 2017 je Razvojni center Srca Slovenije pričel z izvajanjem dveh podjetniških projektov. Danes se na območju Srca Slovenije kažejo pomembni rezultati dela in implementacije obeh.

Projekt D-STIR, za izboljšane pogoje za razvoj inovacij v državah Podonavja z vključitvijo odgovornih raziskav in inovacij (RRI) v celotno inovacijsko verigo, je v dveh letih prinesel na območje Srca Slovenije obširne priložnosti za izobraževalne delavnice za podjetnike. Te so naslavljale pomen odgovornih raziskav in inovacij ter možnosti za integracijo le teh v mala ter srednje velika podjetja. Prav tako pa smo partnerji projekta aktivno pripravljali strategijo za odgovorne raziskave in inovacije za območje Podonavja. Strategija je odraz pilotnih akcij, ki smo jih partnerji izvajali v akadamskem in podjetniškem okolju.

Drugi projekt, ki prehaja zgolj v drugo fazo izvajanja pa je P-IRIS, ki je dve leti in pol naslavljal pomen izboljšanja inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij. P-IRIS projekt je na območju občin Litija in Šmartno pri Litiji privedel do ustanovitve co-working prostora RISE. Projekt nam je omogočil, da smo na Razvojnem centru Srca Slovenije lahko preučili podjetniško okolje v obeh občinah, popisali potrebe in želje malih in srednje velikih podjetji ter pomagal pri oblikovanju programa, ki mu bo novo-ustanovljeni co-working RISE tudi sledil. Omenjeno je bilo mogoče ob obisku številnih dobrih praks v tujini, kjer so co-working prostori že zaživeli.


Partnerji projekta D-STIR med obiskom v Sloveniji


P-IRIS partnerji med obiskom v Sloveniji (v Kikštarterju)Produkcija: Peternet