English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Projekt D-STIR se je uspešno zaključil s konferenco v Romuniji.

27. junij 2019 - 15 partnerjev iz 8 evropskih držav (Romunija, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Nemčija, Hrvaška in Bosna in Herzegovina), je uspešno zaključilo projekt D-STIR, ki je v zadnjih dveh letih delal na razumevanju in premostitvi med znanstveno sfero in družbo na splošno. Projekt v okviru programa Podonavje naslavlja odgovorne raziskave in inovacije z uporabo socio-tehnične integracije, kjer je povezal tehnične strokovnjake s humanisti z namenom, da bi spodbudil čim večji družbeni in gospodarski potencial v regiji Podonavja. Kot tak D-STIR predstavlja izjemno pomemben okvir za odgovorne raziskave in inovacije na območju Podonavja.

Zaključna konferenca projekta D-STIR je potekala 26. junija 2019 v Braili v Romuniji in je združila predstavnike medijev, splošne javnosti, deležnike projekta in projektne partnerje. Konferenco je organiziral vodilni partner projekta D-STIR »South-East Regional Development Agency«. Občinstvo je imelo priložnost dobiti številne informacije o metodi D-STIR, ter o rezultatih in doprinosih projekta Podonavski regiji in oris izkušenj, ki so jih tekom projekta pridobili projektni partnerji.

Na konferenci je bil predstavljen tudi projekt ResInfra@DR in vzporednice le tega z D-STIR projektom. Iona Spanache je predstavila metode, ki jih je projekt uporabil za povezovanje družbeno-ekonomskih akterjev na področju raziskav in infrastrukture. Projekt ResInfra@DR je bil namenjen nadgradnji znanja odločevalcev in organizacij za izvajanje politik, ki sodelujejo pri financiranju raziskovalnih infrastruktur (RI) in RI managerjev.

V veliko čast nam je bilo, da sta se konference udeležili tudi predstavnici Ministrstva za regionalni razvoj in javno upravo Romunije ter Nacionalne kontaktne točke za transnacionalni program Danube. Prisotne na konferenci sta seznanili z rezultati Danube programa in s prihodnjimi koraki za naslednje programsko obdobje 2021-2027. Poudarili sta pomembno vlogo projektnih partnerjev pri ozaveščanju deležnikov o rezultatih projekta. Poleg tega so projektnim partnerjem čestitali za naš prispevek h glavnim dosežkom projekta.

Projekt D-STIR je bil odobren v okviru transnacionalnega programa Interreg Danube, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Instrument za predpristopno pomoč (IPA) in Evropski sosedski instrument (ESI). Vrednost projekta je skoraj 2 milijona evrov. Glavni cilj tega programa je razviti usklajene politike in ukrepe v programskem območju, ki krepijo strategijo Evropa 2020 glede pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Prispevek projekta D-STIR k pogojem za inovacije Danube programa je izjemno pomemben, saj sta zavedanje in zmogljivost RRI v Podonavski regiji omejena. Eden izmed prispevkov projekta so pilotne aktivnosti in ozaveščanje med delavnicami, predstavitvami projekta in srečanji deležnikov v Podonavski regiji, pri čemer je bil glavni poudarek na ozaveščanju o tem, da se raziskave in inovacije izvajajo na socialni, okoljski in etični način. Poleg tega projektni partnerji poudarjajo, da mora RRI postati horizontalna usmeritev, ki bo vključena v vse strateške dokumente in mora postati merilo za dodeljevanje sredstev v vseh programih, ki obravnavajo RRI.

Projekt D-STIR je bil zasnovan tako, da izkoristi prednosti RRI, saj so deležniki projekta zahtevali povečano znanje in zmogljivosti, konkretne strategije in izboljšan politični okvir za inovacije. To je bilo mogoče s transnacionalnim sodelovanjem med komplementarnimi partnerji, saj so partnerji D-STIR sodelovali s transnacionalnimi skupinami z različnih področij - javne institucije, akademski krogi, podjetja (vključno z MSP) in civilno družbo v makro-regiji.

Dodaten prispevek k regiji je strategija RRI, ki predstavlja enoten, strateški dokument s priporočili za akademske in gospodarske subjekte v Podonavski regiji in vsebuje politična priporočila za upravljanje – javne organe.


Za več informacij o projektu D-STIR obiščite:
www.interreg-danube.eu/d-stir

Contact:
Nina Irimia, South-East Development Agency, Romunija
Vodilini partner
24th Anghel Saligny St., 810118 Braila, Romunija
e-mail: nina.irimia@adrse.ro, telefon: +421 0239 611 086

Anamarija Kamin, Razvojni center Srca Slovenije, Slovenija
Vodja komunikacije
Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenia
e-mail: anamarija.kamin@razvoj.si, telefon: +386 1 896 27 17

Seznam partnerjev projekta D-STIR:

- South-East Regional Development Agency, Romunija
- Cassovia Life Science, Slovakia
- First Hungarian Responsible Innovation Association, Madžarska
- ELI-HU Research and Development Non-profit LTD, Madžarska
- Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Slovenija
- Institute of Physics of the Czech Academy of Science, Češka
- Horia Hulubei National Institute for Research and Development in Physics and Nuclear Engineering, Romunija
- Bwcon GmbH, Nemčija
- Country Government of Csongrad, Madžarska
- Central Bohemian Innovation Centre, Češka
- Development Agency Heart of Istria, Hrvaška
- Sarajevo Economic Region Development Agency, Bosna in Hercegovina
- Ilfov Country Council, Romunija
- Kosice Self Governing Region, Slovaška
- Sarajevo Canton Planning Institute, Bosna in Hercegovina


Sodelujoči partnerji projekta na zaključni konferenci v Braili v Romuniji.


Zaključna konferenca.Produkcija: Peternet