English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občina Dol pri Ljubljani uvaja participativni proračun. Občani so projekt poimenovali »Po izboru občanov!«

30. September 2019 - Participativni proračun je mehanizem, preko katerega občani predlagajo projekte, ki po njihovem mnenju prinašajo najboljše odgovore na izzive znotraj posameznih lokalnih območij in za katere na koncu tudi neposredno glasujejo. Glasovi občanov so za izvedbo zavezujoči in jih občina uresniči v okviru rezerviranih sredstev za posamezno leto. Tako bodo občani Dola pri Ljubljani neposredno odločali o uporabi 120.000,00 EUR sredstev občinskega proračuna za leto 2020. 20.000,00 EUR bo namenjenih za izvedbo projektov, ki jih bodo predlagali in izglasovali prebivalci na območju posameznega vaškega odbora (Beričevo, Dol, Dolsko, Klopce, Laze in Senožeti).

Projekt bo potekal v več fazah:
• Občani bodo imeli cel oktober za posredovanje predlogov projektov (1. faza),
• posebna komisija, imenovana s strani župana, bo prispele predloge ovrednotila z vidika izvedljivosti v prvem tednu novembra (2. faza),
• občani pa bodo o predlogih glasovali na posebnih volitvah v drugem tednu novembra (3. faza).
• Izvedba izglasovanih projektov bo potekala v letu 2020 s strani občine (4. faza).

Veseli smo, da je Občina Dol pri Ljubljani prepoznala vrednost mehanizma, ki omogoča, da se občani aktivno vključijo v odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. Da prenaša del odločanja neposredno na skupnost. Da to počne na transparenten in demokratičen način. In nenazadnje, da spodbuja in gradi na dvigu kakovosti bivanja vseh prebivalcev.

Vabimo vas, da se aktivirate tudi sami in spodbudite svojo občino k uvedbi participativnega proračuna, ki je skozi več kot 30-letno uporabo po svetu, pokazal številne pozitivne učinke!
Produkcija: Peternet