English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občina Dol pri Ljubljani v postopku izvajanja participativnega proračuna

11. november 2019 - Dol pri Ljubljani bo ena izmed peščice slovenskih občin, v kateri bo v letošnjem letu v sodelovanju z Razvojnim centrom Srca Slovenije uveden tako imenovan participativni proračun. Gre za orodje, s katerim bodo občani ne samo predlagali, ampak z glasovanjem tudi izbrali projekte, ki jih bo občina v naslednjem letu dejansko tudi izvedla. Občani so projekt poimenovali »Po izboru občanov!«.

Participativni proračun je mehanizem občanov, preko katerega predlagajo projekte, ki po njihovem mnenju prinašajo najboljše odgovore na izzive znotraj posameznih območij in za katere na koncu tudi neposredno glasujejo. Glasovi občanov so za izvedbo zavezujoči in jih občina uresniči v okviru rezerviranih sredstev za posamezno leto. Tako bodo občani Občine Dol pri Ljubljani neposredno odločali o uporabi 120.000,00 EUR sredstev občinskega proračuna za leto 2020.

Da je zbiranje predlogov lažje steklo, je občina organizirala javne predstavitve in posvete, na katerih smo predstavili orodje participativnega proračuna in njegove učinki, primere projektov iz prakse drugih občin in celoten postopek izvedbe v občini Dol pri Ljubljani. Skupaj smo pregledali tudi merila za prijavo in prijavni obrazec ter odgovorili na vsa odprta vprašanja.

Na Razvojnem centru Srca Slovenije imamo izkušnje pri pripravi podlag za uvedbo participativnega proračuna v občinah ter pri celovitem vodenju postopka njegove uvedbe. Prav te izkušnje pa so ključni temelj, ki nam omogoča, da lahko svoje storitve ponosno ponudimo tudi drugim občinam, ki se morda nagibajo k uvedbi participativnega proračuna.


Javna predstavitev celotnega postopka izvedbe participativnega proračuna v občini Dol pri Ljubljani. 

Produkcija: Peternet